Boerderij: Belgiƫ versoepelt maatregelen tegen vogelgriep

06-04-2021

België bouwt de maatregelen tegen verdere verspreiding van vogelgriepbesmetting stap voor stap af.

De eerste stap gaat vandaag in: de ophokplicht voor pluimvee bij particulieren. De beslissing is genomen door de minister van landbouw op advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De versoepelingen zijn mogelijk door de ontwikkelingen van de sanitaire toestand.

De particuliere houders zijn nog wel steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen, zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden. Want het virus circuleert mogelijk nog steeds in België.

Laatste uitbraak van vogelgriep eind januari
In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert van eind januari. Op 1 maart werden de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd.

Risico op besmetting neemt af
Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden.

Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren, die inging op 15 november 2020. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.

Ophokplicht voor pluimvee in Nederland
In Nederland geldt nog steeds een ophokplicht voor pluimvee. De deskundigengroep die de overheid adviseert, is op 23 maart bij elkaar geweest. Toen werd het besmettingsrisico nog te hoog geacht om de ophokplicht op te heffen. Het ministerie van LNV verwacht binnenkort dat er nog deze week of volgende week een Kamerbrief komt over (opheffen) van de ophokplicht.

 
 

Inloggen op de ledenportal