Boerderij: Drie keer hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels

07-04-2021

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Afgelopen drie weken is in Nederland drie keer hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels.

 

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. In andere Europese landen vinden ook nog besmettingen plaats. In

Duitsland zijn de afgelopen drie weken 52 bedrijven besmet geraakt en in Polen 62. Daarnaast was er nog een kleiner aantal besmettingen bij bedrijven in Frankrijk (3), Denemarken (3), Zweden (4), Tsjechië (14) en Estland (1).

Schouten: Nederland goed voorbereid

In Nederland was de meest recente uitbraak 20 februari, in Sint-Oedenrode. Het ingestelde beschermings- en toezichtsgebied is inmiddels ingetrokken.

Schouten schrijft dat Nederland goed voorbereid is op eventuele uitbraken met hoogpathogene vogelgriep. “In alle gevallen was het besmette bedrijf geruimd en voor de eerste keer ontsmet binnen 48 uur na de bevestiging van de besmetting. Pluimveehouders zijn alert en doen bij geringe verschijnselen direct melding bij de NVWA. Dat blijkt uit een relatief hoog aantal verdenkingen dat gemeld werd en dat uiteindelijk negatief bleek”, aldus Schouten.

Dertien pluimveebedrijven besmet

Sinds oktober 2020 zijn in Nederland dertien pluimveebedrijven besmet verklaard met hoogpathogene vogelgriep H5N8. Alle besmettingen van bedrijven in Nederland lijken vanuit de wilde vogelpopulatie gekomen te zijn. “Er zijn geen aanwijzingen dat er tussen bedrijven verspreiding heeft plaatsgevonden”, aldus Schouten.

Ophokplicht

In Nederland geldt sinds 23 oktober een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Deze is nog altijd van kracht. Sinds half februari zijn pluimveehouders met vrije uitloopeieren hierdoor gedwongen om hun eieren als scharreleieren te verkopen. Bij een ophokplicht mogen kippen maximaal 16 weken binnen zitten om de eieren alsnog als uitloopei te verkopen.

In België is de ophokplicht voor hobbypluimvee deze week opgeheven, Groot-Brittannië trok de totale ophokplicht in.

 
 

Inloggen op de ledenportal