Boerderij: Onderzoeksagenda pluimvee verbindend verklaard

21-04-2021

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft pluimveeorganisatie Avined opnieuw een algemeen verbindend verklaring (AVV) verleend tot en met 2027.

Daarmee kan alle pluimveehouders in Nederland een heffing worden opgelegd voor collectief onderzoek, ongeacht of zij zijn aangesloten bij één van de belangenorganisaties verenigd in Avined (LTO/NOP, NVP, Nepluvi, Anevei en COBK).

Veel input uit sector
Met de AVV kan onderzoek gedaan worden naar zaken die van algemeen economisch belang zijn, en van nut zijn voor de pluimveesector als geheel. Avined laat weten dat de plannen voor 2021 inmiddels grotendeels zijn uitgewerkt, met veel input vanuit de sector. Zo start er in 2021 een vervolgonderzoek naar oorzaken en oplossingen van vang- en ketenletsel. Ook start er een onderzoek over lichtmanagement bij vleeskuikens en opfokleghennen, met als doel meer kennis te krijgen over optimale lichtschema’s bij deze dieren.

Er loopt ook een aantal meerjarige onderzoeken door, waaronder het project naar beheersing van Campylobacter, onderzoek naar de rol van insleep bij vogelgriepbesmettingen (onderdeel van de Roadmap vogelgriep) en het veterinair praktijkonderzoek. Via de website van Avined kunnen pluimveehouders daarnaast een kennisvraag indienen.

Werken aan draagvlak
De AVV-aanvraag lag tot begin dit jaar ter internetconsultatie. Daarop hebben zestien mensen gereageerd. Volgens het ministerie waren daar twee positieve reacties bij, en veertien negatieve. De reacties hadden met name betrekking op de inhoud van het programma, de kosten ervan en de rol van Avined.

De minister laat weten dat Avined voldoende representatief is om een AVV te krijgen. Wel laat ze weten dat de zorg en weerstand die uit de internetconsultatie blijken, het belang onderstrepen van Avined om voortdurend aandacht te schenken aan het verkrijgen en het behouden van het draagvlak voor het onderzoeksprogramma.

 
 

Inloggen op de ledenportal