Pluimveeweb: NVP pleit voor reële vergoeding leghaantjes en OKT-eieren

29-04-2021
De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders pleit voor een reële vergoeding voor pluimveehouders die leghaantjes houden en leghennenhouders die zogeheten Ohne Kükentöten (zonder kuikendoden) (OKT)-eieren produceren. Dit zijn eieren van hennen van waarvan de broertjes (haantjes) direct na geboorte niet gedood worden.

1 januari volgend jaar is het doden van eendagshaantjes in Duitsland wettelijk verboden. Duitse supermarkten willen daarom eind dit jaar alleen nog biologische en vrije uitloop eieren verkopen van leghennen waarvan de broertjes direct na de geboorte niet gedood worden. Ook voor scharreleieren stijgt de vraag naar deze eieren vanuit de Duitse retail.

Wat biologische eieren kiezen Duitse supermarkten voor haantjes mesten. Voor vrije uitloop eieren zullen sommige supermarktketens kiezen voor geslachtsbepaling in het ei en andere voor haantjes mesten. Als gevolg van deze ontwikkelingen stijgt de vraag naar OKT-eieren vanuit Nederland en de opzet van leghaantjes in Nederland.

De NVP heeft enkele maanden geleden een werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met OKT-eieren en leghaantjes. Het is een belangrijk onderwerp volgens de NVP, dat grote veranderingen met zich meebrengt. De werkgroep heeft aansluiting gevonden met een bredere vertegenwoordiging vanuit de pluimveeketen. „Samen bewaken we de positie van de Nederlandse pluimveehouderij en proberen we ongewenste situaties te voorkomen”, vertelt secretaris Aalt den Herder van de NVP.

‘Race to the bottom ligt op de loer’

„Het Duitse wettelijk verbod werkt prijsdruk in de keten in de hand. Een ‘race to the bottom’ ligt op de loer”, waarschuwt Den Herder. „Daarom adviseren we een reële OKT toeslag, die rekening houdt met extra financieringslasten en risico’s. Risico’s zoals vervroegde ruiming van de koppel, salmonellabesmetting, productie van minder dan 400 eerste soort eieren of eenzijdige ontbinding van een overeenkomst door een afnemer, bijvoorbeeld door een faillissement. De ruimte voor een eerlijke OKT toeslag zou er moeten zijn. Het is een kwestie van centen - de consument voelt dat niet in zijn portemonnee en is doorgaans bereid te betalen, zo blijkt ook uit recent opinieonderzoek”, verklaart de NVP-secretaris.

Lees in vakblad Pluimveeweb van april de ervaringen van vleeskuikenhouders die één of twee rondes leghaantjes hielden. In Ovo, Seleggt en AAT ontwikkelden ieder een machine om geslachtsbepaling in het ei in legbroederijen toe te passen. Lees in vakblad Pluimveeweb van april over de werking van deze technieken, de ervaringen ermee en de kosten van iedere techniek. Het vakblad is vorige week donderdag 22 of vrijdag 23 april verschenen. Ontvangt u het vakblad Pluimveeweb nog niet? Vraag dan hier een gratis proefnummer aan. Wilt u een abonnement op vakblad Pluimveeweb? Klik dan hier.

 
 

Inloggen op de ledenportal