Pluimeeweb: 'Voorkom kooihuisvestingverbod met alleen voedselveiligheidsstandaarden'

28-05-2021
Belangenbehartigers pleiten tegen een EU verbod op kooihuisvesting. „De huidige ‘end the cage’ discussie in de EU is een schrijnend voorbeeld van ongelijk speelveld, die nog ongelijker worden in het nadeel van de boeren in de EU zolang alleen voedselveiligheidsstandaarden worden meegenomen en geen eisen voor de manier van produceren.”

Dat zegt Hennie de Haan, voorzitter Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders. „In 2012 is het verbod op het houden van kippen in traditionele legbatterijen van kracht geworden. Nu, 9 jaar later, worden nog steeds eieren van hennen die wel op die wijze worden gehouden geïmporteerd, ofwel als ei, eiproducten of verwerkte producten. Het zijn allemaal code 3 eieren en daarmee gelijk aan eieren uit koloniehuisvesting, terwijl kolonie toch echt anders is dan de verboden legbatterij.”

1,4 miljoen handtekeningen
Foodwatch begint een petitie om internationale handel niet als argument te gebruiken om kooihuisvesting in de EU niet te verbieden. De petitie volgt op het Europese burgerinitiatief, waarbij via 170 maatschappelijke organisaties 1,4 miljoen handtekeningen werden opgehaald tegen kooihuisvesting. „Foodwatch vertelt niet het hele feitelijke verhaal aan de slecht geïnformeerde EU-burger, maar laat hen wel hun standpunt ondersteunen", zegt De Haan.

„Als de EU, onder druk van organisaties als Foodwatch, een totaal verbod op elke vorm van kooihuisvesting door zou voeren, maar tegelijkertijd import van eieren en eiproducten wel toe blijft staan, dan zal een groot deel van de EU pluimveehouders moeten stoppen”, legt De Haan uit. In Nederland is circa 90 procent van de sector al omgeschakeld naar een grondhuisvestingssysteem. In veel andere EU landen is dat niet zo.

Geen productiewijze eisen
Half juli zal de Europese Commissie beslissen of zij een wetgevingsprocedure zal starten om kooihuisvesting te verbieden. Foodwatch vindt het onterecht dat handelspolitiek deze regelgeving mogelijk tegenhoudt. Volgens Foodwatch mag de EU volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eisen dat geïmporteerde dierlijke producten aan dezelfde dierenwelzijnsnormen voldoen als de regels van de Europese interne markt.

De WTO biedt wel mogelijkheden om afspraken te maken, maar de EU kiest er keer op keer voor alleen voedselveiligheidsstandaarden te eisen. Er worden geen voorwaarden, niet bij invoering en niet in een toekomstscenario, aan de productie-eisen zoals dierenwelzijn gesteld bij handelsverdragen, die met name in het belang van andere industrietakken en geopolitieke belangen worden gesloten.

Inkoopprijs belangrijk
„Als belangenbehartigers oefenen wij invloed uit op deze politieke discussie via het ministerie van LNV en de EU-organisaties van de eiersector, Euwep. Via KopaKogeka met oud LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers, wordt hard gewerkt om de eerlijke feiten en effecten op de juiste momenten in de relevante discussies ingebracht te krijgen. In rechtstreekse contacten met Europarlementariërs kaarten we dit ook aan”, zegt De Haan.

Het kooisegment bestaat vanaf 1januari 2021 in Nederland uitsluitend nog uit kolonie huisvesting vanwege het verbod op verrijkte kooi huisvesting. Daarmee loopt Nederland wederom voorop ook binnen Europa. De markvraag naar kooi-eieren in de EU is groot. Import van eieren uit traditionele legbatterijen van buiten de EU is toegestaan. Voor de eiverwerkende voedingsbedrijven is de inkoopprijs nog steeds een belangrijke factor.

NVP pleit voor een Europees verbod met een redelijke termijn van uit faseren inclusief regels om een gelijk speelveld te garanderen (geen import van kooi ei in de EU) of toestaan van kooihuisvesting waarbij het aanbod laten mee ontwikkelt op basis van marktvraag. Wanneer Nederland haar pluimveehouderij niet langer zou toestaan om te produceren voor de Europese vraag naar kooieieren, wordt de vraag in dit marktsegment ongetwijfeld opgevuld door andere landen. Het speelveld wordt voor de Nederlandse pluimveehouder in dat geval nog ongelijker. De productie verschuift naar andere landen en de prijsdruk voor de andere segmenten in de eiermarkt zal toenemen. „Kortom: In de huidige EU marktsituatie is het belangrijk om kolonie eieren te behouden als basis in de markt”, besluit De Haan.

 
 

Inloggen op de ledenportal