Boerderij: Ophokplicht blijft van kracht

09-06-2021

Het ministerie van LNV handhaaft de vogelgriepmaatregelen, waaronder de ophokplicht.

 

Zij doet dat op basis van de conclusies van de deskundigengroep dierziekten, dat het risico van introductie van hoogpathogene vogelgriep H5 op pluimveebedrijven in Nederland gelijk blijft. Er blijft dus een hoog risico voor Noord-Nederland en een matig tot hoog risico in de rest van Nederland. Het ministerie van LNV heeft eind deze week overleg hierover met de organisaties in de pluimveesector. Dit meldt pluimveebrancheorganisatie Avined.

Enkele besmette vogels gevonden

De deskundigengroep meldt dat het rustiger lijkt te worden wat betreft hoogpathogene vogelgriep, maar dat H5 nog niet uit Nederland verdwenen is. De afgelopen dagen zijn nog enkele besmette vogels gevonden in Noord-Nederland. Het virus lijkt door het hele land nog wel aanwezig op een lager niveau dan in Groningen. De weersvoorspellingen zijn gunstig (veel zon en warmte) en tegelijkertijd is de onzekerheid over het afnemen van het virus nog groot.

De deskundigen meldden dat met name jonge vogels meer kans geven op infectie en een hogere virusuitscheiding hebben. Deze aspecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan virusverspreiding in de omgeving. De deskundigengroep beoordeelt op verzoek van het ministerie wekelijks of de risico-inschatting wijzigt.

Noodklok

Vlak voor het bekend worden van de uitbraak in Weert, luidde de eierhandel de noodklok voor de export(positie) van Nederlandse eieren wegens het langer van kracht blijven van de ophokplicht in ons land. De ophokplicht werd toen in steeds meer omliggende landen opgeheven. De langer durende ophokplicht schaadt de export(positie) van Nederlandse eieren.

Geen regionale aanpak

In de vragen die het ministerie van LNV de deskundigen heeft voorgelegd is de laatste keren specifiek gevraagd of het risico in sommige regio’s verschilt van dat in andere regio’s. Volgens het ministerie gaven de deskundigen tot nu toe aan niet voldoende verschil in risico tussen bijvoorbeeld Noord-Nederland en de rest van Nederland te zien. “Zij zagen daarom geen basis om nu in bepaalde provincies of regio’s de ophokplicht te kunnen intrekken”, aldus een persvoorlichter van LNV.

Zodra meer duidelijk is over het (eventueel regionaal) intrekken van de ophokplicht, zal de minister de Kamer hierover informeren.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal