Pluimveeweb: Brexit: Verenigd Koninkrijk stelt strengere importeisen uit, Nepluvi opgelucht

24-09-2021
Het Verenigd Koninkrijk heeft de vereiste van verplichte certificaten voor de import uitgesteld van 1 oktober naar 1 juli 2022. De reden daarvoor is volgens de Britse regering de impact van Covid-19 op het bedrijfsleven. Ook staat de eigen agro- en foodsector onder druk door de pandemie en de toegenomen kosten voor goederentransport. De Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) is opgelucht over het uitstel, maar benadrukt dat de komende maanden nog veel moet gebeuren.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds de Brexit op 1 januari 2021 een derde land. Dat heeft gevolgen voor de handel. In december 2020 werd al bekendgemaakt dat er geen importtarieven voor de Nederlandse kip gelden. Bovendien accepteert het Verenigd Koninkrijk regionalisering waardoor er bij een uitbraak van vogelgriep in ons land alleen geen kip uit de getroffen gebieden geëxporteerd mag worden.

Wel vergt de export naar de Britten extra administratie. Zo moet vanaf 1 juli 2022 bij elke lading kip ook een gezondheidscertificaat van de NVWA worden meegezonden. Dit werd in eerste instantie verplicht gesteld vanaf 1 april 2021 en later werd de ingangsdatum verplaatst naar 1 oktober. Nu vindt er dus een derde uitstel plaats en moeten bedrijven vanaf 1 juli 2022 aan strengere importeisen voldoen. Ook worden vanaf 1 januari douanecontroles ingevoerd en worden de versoepelde douanemaatregelen ingetrokken.

Goedkeuring exportsysteem

Voor Nepluvi biedt de opschorting wat lucht, vertelt beleidsmedewerker Anne Egelmeers. „Er is vooral opluchting binnen de sector over het uitstel omdat men zich zorgen maakte over het verkrijgen van de verplichte exportdocumenten en de logistiek”, zegt ze.

Één van de zorgen is de afgifte van exportcertificaten en geleidebiljetten via een door de NVWA nieuw ingeregeld systeem. „Laten we voorop stellen dat wij vertrouwen hebben in het door Nederland opgezette systeem van digitale exportcertificering met behulp van een QR-code. Dankzij dit systeem zijn er minder fysieke inspecties nodig omdat er veel digitaal geregeld kan worden. Wel zijn er af en toe steekproeven bij bedrijven wanneer er wordt gecontroleerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft echter nog geen formeel akkoord gegeven op het gebruik van het systeem. We zijn blij dat we nu uitstel hebben zodat we daarover in gesprek kunnen gaan met het Britse ministerie van Landbouw (Defra). Zo kunnen we zorgen dat het vanaf 1 juli goed geregeld is.”

Over het moment van de steekproeven is Nepluvi in goed gesprek met de NVWA. Egelmeers: „De capaciteit bij de instantie blijft wel een zorgpunt voor ons. We proberen daarom in kaart te brengen wanneer bedrijven exportcertificaten aanvragen, zodat we kunnen kijken waar dierenartsen nodig zijn en wanneer de piekpunten zijn wat betreft de certificaataanvragen. Als de dierenartsen allemaal aan het einde van de dag verwacht worden bij de bedrijven, dan gaat dat natuurlijk niet. We proberen in samenwerking met de NVWA te kijken hoe we dit het beste kunnen plannen.”

Export vers vlees

Nederland is qua waarde de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse verse kip. Zo’n kwart van de export van Nederlandse kip gaat naar Groot-Brittannië. Nepluvi ziet met name in de export van vers vlees problemen omdat het Verenigd Koninkrijk een derde land is. „Het snelle handelen wordt nu zeer beperkt door de extra administratieve werkzaamheden. Iemand vanuit de pluimveehandel zei weleens: ’s ochtends kan men vanuit het VK bellen, dan liggen de goederen ’s middags op de ferry. Dat gaat straks niet meer.”

Als voorbeeld van extra papierwerk noemt Egelmeers de geleidebiljetten. „Omdat pluimveevlees niet uit vogelgriepgebied mag komen, moet bij elke transportbeweging een geleidebiljet worden toegevoegd. Daarbij gaat het om transport tussen verwerkers, bijvoorbeeld van het slachthuis naar de uitsnijderij of naar een verdere verwerker. Ook voor karkassen die uit Duitsland en België komen en hier verwerkt worden, moeten een pre-exportverklaring afgegeven worden. Dat legt extra druk op de NVWA. Het zijn allemaal extra administratieve handelingen die de export lastiger kunnen maken.”

Nadenken over toekomst

Op de vraag of uitstel niet alleen maar het vooruitschuiven van de zorgen is, geeft Egelmeers aan dat dit klopt. „Wel geeft het exporterende bedrijven de komende maanden tijd om na te denken over de toekomst. Onder aan de streep wordt het exporteren ook kostbaarder door de aanvraag van exportdocumenten. Door de extra tijd kunnen onze leden zich afvragen: ‘Blijf ik deze volumes naar het VK exporteren, of ga ik andere afzetmarkten zoeken? Ga ik mijn export volledig anders inregelen?' Ieder bedrijf moet daarbij zijn eigen afwegingen maken.”

Nepluvi doet ondertussen zijn best om alle zaken te regelen zodat vanaf 1 juli 2022 zo goed mogelijk gestart kan worden met de export. „Daarover gaan we de komende maanden met het Verenigd Koninkrijk en de NVWA in gesprek.”

 
 

Inloggen op de ledenportal