Boerderij: LNV weet niet of pluimveehouder prof of hobbyboer is

07-10-2021

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Pluimveehouders met meer dan 250 dieren moeten zich registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Nederlandse overheid heeft echter geen inzicht in hoeveel van hen beroepsmatig pluimvee houden en hoeveel er hobbyist zijn.

 

Dat blijkt uit antwoorden van minister Schouten van LNV op Kamervragen van Caroline van der Plas van de BBB. Van der Plas stelde de vragen naar aanleiding van de besmetting van vogels bij een hobbyboer in Heeten. Daardoor werden 36 pluimveehouders en een eierverwerker in de zone van 10 kilometer rond de besmette locatie geconfronteerd met allerlei beperkingen.

Op dit moment zijn er 2.244 locaties met meer dan 250 pluimveedieren bij RVO geregistreerd. In totaal worden op die locaties ongeveer 100 miljoen stuks pluimvee gehouden, maar in de registratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die pluimvee houden voor de productie van vlees of eieren of als hobby. Ook bij de screening wordt dat onderscheid niet gemaakt. Royal GD heeft in 2020 op 2.156 locaties met een uniek bedrijfsnummer bloedmonsters genomen, maar of dit locaties van professionele pluimveehouders of hobbyboeren zijn, is niet bekend.

Meldplicht

De minister stelt verder dat voor alle houders van vogels een meldplicht voor hoogpathogene vogelgriep geldt. Die meldplicht wordt volgens haar goed nageleefd.

Europese Diergezondheidsverordening

Overigens staat in de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening, die in april 2021 van toepassing is geworden, dat elke inrichting met landdieren, zoals pluimvee, zich moet registreren, dus ook iedereen die een klein aantal dieren houdt. De Europese Commissie werkt aan een uitvoeringsverordening die het mogelijk maakt dat lidstaten uitzonderingen toestaan. Tot daar meer duidelijkheid over is, wil de minister de huidige regelgeving met registratieplicht vanaf 250 stuks pluimvee handhaven.

 
 

Inloggen op de ledenportal