Pluimveeweb: Geen vogelgriep op omliggende pluimveebedrijven in Zeewolde

28-10-2021
De vogelgriepscreening op de 6 bedrijven in het 3 km-gebied rond Zeewolde gaf een negatieve uitslag. Dit betekent dat geen virus is aangetoond. Het type vogelgriep bij de leghennen van het bedrijf in Zeewolde blijkt de hoogpathogene variant H5N1 te zijn.

Op een biologisch leghennenbedrijf in Zeewolde (FL) werd afgelopen dinsdag vogelgriep vastgesteld. Avined informeert pluimveehouders onder meer over de afvoermogelijkheden in Zeewolde.

Afvoermogelijkheden Zeewolde

  • Afvoer consumptie-eieren

De afvoer van eieren uit het 10-kilometergebied in Zeewolde dient te verlopen via een Nederlands aangewezen pakstation of aangewezen eierverwerker, incl. een aangewezen overslaglocatie (tussenstation). Momenteel wordt hard gewerkt aan deze aanwijzingen, zodat het transport zo snel mogelijk plaats kan vinden. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

  • Verplaatsing opfokdieren

Voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen geldt een termijn van twee weken na de laatste uitbraak in het gebied, voordat ontheffingen kunnen worden verleend door de NVWA. Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden. Naar verwachting kunnen vanaf 9 november aanstaande ontheffingen worden afgegeven door de NVWA voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen in het gebied Zeewolde. Avined adviseert pluimveehouders tijdig met de procedure van afvoeren van opfokdieren te beginnen.

  • Afvoer broedeieren naar broederij

De afvoer van broedeieren door vermeerderingsbedrijven in het 10-kilometergebied is ook mogelijk twee weken na de bevestiging van de besmetting. Tot die tijd is de mogelijkheid geboden om deze af te voeren naar de industrie via een aangewezen ei- en verwerkingsbedrijf. Deze aanwijzing volgt spoedig. Naar verwachting kunnen vanaf 9 november ontheffingen worden afgegeven door de NVWA voor het verplaatsen van opfok (groot) ouderdieren of opfokleghennen in het gebied Zeewolde. Avined adviseert pluimveehouders tijdig met de procedure van afvoeren van broedeieren te beginnen.

Bezoekersregeling

Voor commerciële pluimveebedrijven in Nederland is de bezoekersregeling niet gewijzigd. Dat betekent dat bezoek alleen mogelijk is onder voorwaarden, waaronder het gebruik van een ‘hygiëneprotocol voor bezoekers’ en een bezoekersregistratie. In het beperkingsgebied Zeewolde geldt een bezoekersverbod. Alleen indien noodzakelijk vanwege dierenwelzijn, volksgezondheid of veterinair is in dat gebied bezoek onder strenge voorwaarden mogelijk.

Vogelgriepsituatie Europa: vogelgrieprisico hoog in Duitsland

Het vogelgriepvirus is volop aanwezig in Europa. Er zijn meerdere uitbraken op pluimveebedrijven van of vondsten van besmette wilde vogels met hoogpathogeen vogelgriep gemeld. Dit geldt onder andere voor Duitsland, Denemarken en Zweden. Het Duitse ‘Friedrich Loeffler Institut’ (Duits nationale instituut voor diergezondheid) heeft het risico van verspreiding van hoogpathogene vogelgriep H5 bij wilde vogels en overdracht naar pluimvee voor Duitsland inmiddels als ‘hoog’ beoordeeld.

Goede bioveiligheidsstatus van groot belang

Een goede bioveiligheidsstatus is van groot belang om het risico op insleep van vogelgriep te verkleinen. Avined roept een ieder op scherp te blijven en alle juiste biosecurity maatregelen te nemen. Vul bijvoorbeeld eens de vernieuwde Avined-hygiënescan in, adviseert Avined aan pluimveehouders. Naast een goede bioveiligheidsstatus is het belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties.

 
 

Inloggen op de ledenportal