Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld bij watervogels van hobbypluimveehouder in Friese Parrega

03-11-2021
Bij (water)vogels van een hobbypluimveehouder in Parrega in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân is H5 vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Vanaf vandaag geldt een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen waar risicovogels worden gehouden.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. Er liggen 12 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Bezoekverbod vogelverblijfplaatsen risicovogels

Sinds vandaag geldt (net als tot begin juli van dit jaar) een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Op deze vogelverblijfplaatsen is bezoek niet toegestaan, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor diergezondheid, volksgezondheid, of dierenwelzijn. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021 en hier de kaart van het 3 kilomtergebied in Parrega en hier de kaart van het 10 kilomtergebied in Parrega.

Bekijk hier de kaart met de huidige uitbraken van vogelgriep in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal