Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Zeewolde

04-11-2021
Op een vleeseendenbedrijf in Zeewolde (FL) is H5 vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van het virus.

Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 10.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Minister Schouten vraagt naar aanleiding van de recente besmettingen de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe risicobeoordeling. Dat maakte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdagmorgen 4 november bekend.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf stond al leeg en wordt bezocht door de NVWA. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 4 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd. Twee hiervan stonden al leeg. De overige twee worden bemonsterd op vogelgriep. Er liggen 14 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Deskundigengroep dierziekten

Naar aanleiding van de besmettingen van vier pluimveelocaties in Zeewolde (2x), Grootschermer, Assendelft, vraagt minister Schouten de deskundigengroep dierziekten een nieuwe risicobeoordeling- en duiding te maken van de huidige situatie. De deskundigen beoordeelden het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog. De nieuwe risicobeoordeling volgt begin volgende week.

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Zeewolde wordt, zoals gebruikelijk, door de NVWA een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde II 2021 en hier de kaart van het 3 kilomtergebied in Zeewolde van 4 november 2021 en hier de kaart van het 10 kilomtergebied in Zeewolde van 4 november 2021 en lees hier de kamerbrief over de stand van zaken hoog pathogene vogelgriep (HPAI). Bekijk hier de kaart met de huidige uitbraken van vogelgriep in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal