Boerderij: HPAI vastgesteld bij vogels Friese hobbyboer

04-11-2021

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij (water)vogels van een particuliere eigenaar In Parrega (Fr.) is woensdag vogelgriep (H5) vastgesteld.

 

De circa 200 dieren worden geruimd. Het is dit najaar de zesde ruiming als gevolg van vogelgriep in korte tijd. Er is nu ook een landelijk verbod afgekondigd op het bezoeken van pluimveelocaties.

De besmetting in Parrega is waarschijnlijk de hoogpathogene variant van de vogelgriep, stelt het ministerie van LNV.

In een straal van drie kilometer rond het bedrijf ligt één pluimveebedrijf. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. In een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie liggen twaalf andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Bezoekverbod

Het bezoekverbod is gisteren ingegaan. Net als in de periode tot begin juli van dit jaar is het niet toegestaan locaties te bezoeken waar hoenderachtigen zoals kippen, watervogels en loopvogels worden gehouden, tenzij absoluut noodzakelijk. Uitgezonderd zijn bezoeken voor diergezondheid, volksgezondheid, dierenwelzijn. “Een dierenarts mag bijvoorbeeld wel de stal in als sprake is van ziek pluimvee, maar een adviseur van de veevoerindustrie mag geen toegang hebben tot de stal om te beoordelen of de kippen goed groeien. Dit laatste is niet noodzakelijk voor diergezondheid of dierenwelzijn”, aldus het ministerie.

 
 

Inloggen op de ledenportal