Boerderij: NOP-voorzitter: ‘Voorzichtig met uitladen pluimvee’

04-11-2021

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

NOP-voorman roept na uitbraak vogelgriep pluimveehouders op extra te letten op hygiëne.

 

De voorzitter van de LTO vakgroep Pluimveehouderij/NOP, Kees de Jong, roept vleeskuikenhouders en kalkoenhouders die tussentijds een deel van de dieren uitladen op te zorgen dat de personen die de dieren vangen en laden voor én na de werkzaamheden douchen. En dat ze bij de werkzaamheden bedrijfseigen- en wegwerpkleding gebruiken en die op het betreffende pluimveebedrijf achterlaten.

De Jong doet die oproep bij Nieuwe Oogst, naar aanleiding van de vogelgriepuitbraak bij vleeseenden in Zeewolde, de vijfde AI-besmetting in ruim een week tijd, waarvan drie op professionele pluimveebedrijven en twee bij hobbydierhouders. De Jong noemt de besmettingen ‘een drama voor de dieren, de individuele ondernemers én voor de sector’.

Maatregelen kritisch nalopen

De NOP-voorman roept namens de pluimveevakgroep pluimveehouders en andere ondernemers in de pluimveesector op om alle maatregelen op hun bedrijf nog eens heel kritisch langs te lopen en waar mogelijk de puntjes op de i te zetten.

De Jong zegt vanuit de vakgroep voortdurend in contact te staan met de andere brancheorganisaties en het ministerie van LNV en de NVWA. “Daarbij worden onder andere de knelpunten besproken die in de beschermings- en bewakingsgebieden aan de orde zijn en gezocht naar oplossingen.”

 

 
 

Inloggen op de ledenportal