Pluimveeweb: ‘In de UPP samen een betere prijs realiseren voor kippenvlees en eieren’

29-11-2021
„Iedereen in de keten is gericht op scherpe inkoop. Alle schakels proberen desondanks een gezonde marge te maken. Deze prijsdruk komt samen op het boerenerf. Als pluimveehouders moeten we maar afwachten wat we krijgen. Dat is historisch zo gegroeid en dat moet veranderen”, zegt bestuurslid Harry Ketels van de Unie van Pluimvee Producten (UPP).

„Pluimveehouders hebben ook marge nodig, om te kunnen blijven investeren, onder andere in verdere verduurzaming. Als UPP willen we samen met ketenpartijen de prijsdruk in de keten verlagen. Daardoor ontstaat ruimte voor een gemiddeld genomen hogere prijs voor kip en eieren. We houden in de onderhandelingen rekening met de andere ketenspelers. Het is niet zo dat we altijd het onderste uit de kan willen halen, maar pluimveehouders horen als volwaardige partner mee te praten over productiewijze, volume en prijs”, zegt Ketels. De pluimveehouder uit Didam (GD) heeft zijn stallen ingericht voor trager groeiende moederdieren en is sinds enkele maanden betrokken bij de UPP.

De UPP gaat de komende maanden pluimveehouders informeren, waarna zij officieel lid kunnen worden. Dat geldt ook voor de bijna 170 pluimveehouders die al eerder melden dat ze de oprichting van de UPP steunen. Oorspronkelijk is de UPP gericht op de vleeskuikenhouderij. Gaandeweg is ook de belangstelling vanuit de legpluimveehouderij sterk gegroeid, geeft Ketels aan. De UPP richt zich op vleeskuikenhouders en leghennenhouders. Vanuit de andere deelsectoren in de pluimveehouderij lijkt geen belangstelling, aldus Ketels. „Sinds de uitbraak van corona in Nederland in maart vorig jaar veranderde er enorm veel in de vleeskuikenhouderij. Het aantal vleeskuikenslachterijen kromp van twaalf naar zeven, waarvan de vier grootste 90 procent marktaandeel hebben. Door overnames daalde het aantal voerfabrikanten ook. Vroeger kon een vleeskuikenhouder bij legio voerfabrikanten voer bestellen. Ze stonden in de rij. Nu is een vleeskuikenhouder bij veel concepten gebonden aan één voerfabrikant en kan hij niet zo overstappen naar een andere voerleverancier. Ook moet een vleeskuikenhouder bij een concept zoals 1 ster Beter Leven aan veel voorwaarden voldoen. Een vleeskuikenhouder heeft hierdoor steeds minder bewegingsvrijheid en onderhandelingsruimte terwijl zijn risico’s steeds groter worden. Datzelfde zien we in de legpluimveehouderij, met Ohne Kükentöten.”

De UPP wil marktclusters vormen. Bijvoorbeeld een marktcluster met 1 ster Beter Leven vleeskuikens of een marktcluster scharreleieren. „We worden geen eigenaar van kuikens of eieren. Product- en geldstromen veranderen niet. We zijn gespreks- en onderhandelingspartner namens marktclusters, voor het maken van raamcontracten. Een lid van de UPP blijft de kuikens en/of eieren zelf verhandelen, totdat hij of zij toetreedt tot een marktcluster en het bijbehorende contract heeft getekend.”

De UPP wil de sector eerst informeren en pluimveehouders in de gelegenheid stellen lid te worden. Parallel wordt de werkorganisatie opgebouwd met een verkoopdirecteur. „Bijna 170 pluimveehouders uit alle houderijsystemen en marktsegmenten hebben aangegeven interesse te hebben in deelname.” Ketels vermoedt dat er meer pluimveehouders lid willen worden. Volgens hem zijn er veel die eerst de kat uit de boom kijken.

 
 

Inloggen op de ledenportal