NieuweOogst: Avined brancheorganisatie voor gehele pluimveesector

04-01-2022

Stichting Ovoned en stichting Pluimned zijn gefuseerd tot stichting Avined. Daarmee is stichting Avined dé erkende brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse pluimveesector.

Zeven jaar geleden was het doel al om voor de hele Nederlandse pluimveesector een brancheorganisatie op te richten. De Europese regels stonden dat toen niet toe. Een brancheorganisatie mocht alleen werken voor een specifieke sector. Stichting Ovoned was sindsdien de brancheorganisatie voor de legsector en stichting Pluimned voor de pluimveevleessector. Wel is er sindsdien op onderzoeksgebied samengewerkt in stichting Avined, zoals voor de georganiseerde pluimveegezondheid.

Door wijzigingen in de Europese wetgeving werd het wel mogelijk om beide branches onder één noemer te brengen. Om als organisatie nog efficiënter te kunnen werken, zijn stichting Ovoned en stichting Pluimned daarom gefuseerd in stichting Avined.

Overeenkomsten voortgezet
Overeenkomsten die pluimveehouders en andere betrokkenen met Ovoned of Pluimned hebben gesloten worden voortgezet op naam van Stichting Avined. De belangen van de pluimveehouders en de andere leden worden nog steeds vertegenwoordigd in het bestuur van Avined.

De volgende organisaties hebben zitting in het bestuur van Avined: de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei), de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (Cobk) en de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).

 
 

Inloggen op de ledenportal