Pluimveeweb: Laatste vogelgriep-nieuws: Vogelgriepsituatie blijft zeer onrustig in Europa

17-01-2022
Volg in dit overzichtsartikel meerdere keren per week en soms dagelijks de laatste ontwikkelingen rondom uitbraken van hoog pathogene vogelgriep in Europa. De vogelgriepsituatie blijft zeer onrustig in Europa, stelt Avined maandag 17 januari.

De vogelgriepsituatie blijft zeer onrustig in Europa, meldt Avined maandag 17 januari in een update over de vogelgriep. Hierbij enkele hoofdpunten van de afgelopen maanden:

  • Sinds medio oktober 2021 zijn in Duitsland honderden met hoog pathogeen HPAI-virus geïnfecteerde wilde vogels uit ten minste twaalf deelstaten gemeld. Ook zijn er meer dan 50 uitbraken bij pluimvee en gehouden vogels uit talrijke deelstaten vastgesteld. Het risico op verspreiding van het hoogpathogene H5-virus bij wilde vogels en overdracht naar pluimvee en gehouden vogels in Duitsland is nog steeds als hoog geclassificeerd.
  • In Frankrijk is er op 48 pluimveebedrijven hoogpathogene vogelgriep vastgesteld sinds medio oktober 2021. In Italië betreffen het ruim 300 bedrijven.
  • In het Verenigd Koninkrijk betreffen het 54 uitbraken op pluimveebedrijven en 65 geïnfecteerde wilde vogels. In Ierland zijn het 17 uitbraken, en 31 vondsten van besmette wilde vogels.
  • Ook is er de afgelopen maanden hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Oost-Europese landen, zoals Hongarije (108), Polen (76), Kroatië (10), Slovenië (11) en Tsjechië (13).

Einde 16-weken-termijn: 15 februari

Op 15 februari 2022 is de ophokplicht 16 weken van kracht. Dit betekent dat vrije uitloopeieren van koppels die op 26 oktober 2021 op het legbedrijf aanwezig waren, vanaf 16 februari 2022 worden gestempeld met de ‘2’ van scharreleieren. Dit geldt niet voor jonge leghennen die na 26 oktober 2021 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2‘ stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen).

Avined en de pluimveeorganisaties hebben regelmatig overleg met het ministerie van LNV over de ophokplicht. Gezien de veterinaire situatie mag verwacht worden dat de ophokplicht de komende tijd van kracht zal blijven.

Data intrekking beperkingsgebieden

Een beperkingsgebied (10 km) kan worden vrijgegeven vanaf 30 dagen nadat de besmetting is vastgesteld en de eerste reiniging en ontsmetting (R&O) op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is dat in een gebied geen nieuw geval van HPAI wordt aangetroffen. Voor de huidige beperkingsgebieden (10 km) gelden in principe de volgende data:

  • Den Ham 18-1-2022
  • Ysselsteyn 21-1-2022
  • Blija 5-2-2022
  • Bentelo 5-0-2022
  • Bocholt (België) In overleg met België
  • Nieuwerbrug 14-2-2022

Een beperkingsgebied (10 km) bestaat uit een beschermingsgebied (3 km) en een bewakingsgebied (de rest van het 10 km gebied). Na minimaal 21 dagen wordt een beschermingsgebied volgens de EU-wetgeving opgeheven. In het hele gebied gelden dan de maatregelen voor het bewakingsgebied totdat het beperkingsgebied wordt opgeheven. Het belangrijkste verschil in de maatregelen tussen de gebieden is dat vlees van pluimvee uit een beschermingsgebied (3 km) een alternatief merk moet dragen en de landsgrenzen niet mag verlaten zonder verhitting. De intrekking van de maatregelen in de verschillende gebieden wordt door het ministerie gepubliceerd.

 
 

Inloggen op de ledenportal