Boerderij: Vogelgriep in Hierden en opnieuw in Zeewolde

03-02-2022

Op een eendenbedrijf in Hierden (Gld.) en een pluimveebedrijf in Zeewolde (Fl.) is vogelgriep (H5) vastgesteld.

In beide gevallen gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden in Hierden 15.000 eenden geruimd. In Zeewolde 15.000 kippen.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Hierden liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Ze worden daarom geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven, maar in de 10-kilometerzone liggen 21 bedrijven. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf in Zeewolde ligt één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 17 bedrijven. De 10-kilometerzone is het gebied waar een vervoersverbod geldt.

De uitbraken zijn niet ver van elkaar, in een waterrijk gebied waar onlangs eerder uitbraken waren (Lelystad en Biddinghuizen). De 10-kilometerzones van de nieuwe besmettingen overlappen eerdere bewakingszones, wat betekent dat het voor sommige pluimveebedrijven langer gaat duren voordat er een einde komt aan de beperkingen.

 
 

Inloggen op de ledenportal