Pluimveeweb: Vogelgriep op pluimveebedrijf in Zeewolde

02-02-2022
Op een pluimveebedrijf in Zeewolde (FL) is H5 vogelgriep geconstateerd, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 15.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf, deze wordt bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 17 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Het is de vierde uitbraak van hoog pathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeewolde tijdens het huidige vogelgriepseizoen. Na de eerste uitbraak op 26 oktober vorig jaar stelde de minister van Landbouw een landelijke ophokplicht in. Vervolgens waren er op 4 en 5 november nog uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven in Zeewolde.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Zeewolde en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Zeewolde.

 
 

Inloggen op de ledenportal