Pluimveeweb: Vogelgriep op leghennenbedrijf in Putten

16-02-2022
Op een leghennenbedrijf in Putten (GD) is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 77.000 kippen op het leghennenbedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen zeven andere pluimveebedrijven. Deze zullen bemonsterd worden op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 50 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt, meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vleeskuikenslachterij 2 Sisters Storteboom in Putten en eendenslachterij Tomassen Duck-to liggen beide in het 10 kilometergebied. Via zogeheten corridors kan de aanvoer van vleeskuikens en eenden door blijven gaan naar beide slachterijen.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Putten en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Putten.

 
 

Inloggen op de ledenportal