NieuweOogst: Staghouwer wil corridors in veedichte regio's

17-02-2022

Om massale uitbraak van dierziekten te voorkomen, zijn corridors nodig in veedichte gebieden. Dat zei landbouwminister Henk Staghouwer woensdag in het webinar georganiseerd door NAJK en Nieuwe Oogst.

Staghouwer vindt dat de intensieve veehouderijen te dicht op elkaar zijn gelegen, waardoor dierziekten moeilijker te beheersen zijn. 'Het maakt die bedrijven extra kwetsbaar, omdat ze met veel dichtbij elkaar zijn gelegen', reageerde hij in het vraaggesprek dat woensdag live plaatsvond.

Hij wil meer spreiding van intensieve veehouderijbedrijven. 'We kampen nu opnieuw met vogelgriep. Dat maakt pluimveebedrijven heel kwetsbaar. Telkens als ik weer een ruimingsbrief moet ondertekenen, doet mij dat zeer veel pijn. Maar nog pijnlijker is zo'n beslissing voor de ondernemer zelf.'

Vaccinatiemogelijkheid
De minister wil een structurele oplossing in de aanpak van dierziekten. Naast de overweging van de corridors in veedichte gebieden, werkt hij aan de vaccinatiemogelijkheid van pluimvee tegen vogelgriep. 'Ik trek hierin samen op mijn Franse collega Julien Denormandie. We bereiden samen een voorstel voor dat we maandag willen bespreken in Brussel.'

Daarnaast heeft Staghouwer de gevolgen van de ophokplicht voor de afzet van vrije-uitloopeieren op de Brusselse agenda geplaatst. Als gevolg daarvan kunnen pluimveehouders met een vrije uitloop de eieren niet meer als zodanig afzetten. Daardoor lopen zij inkomsten mis.

Natuurwater
Voorzitter Roy Meijer van het NAJK pleit ervoor om de corridors, in de regio met veel intensieve veehouderijbedrijven bij elkaar, mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak. 'Bedrijfsverplaatsing is daar een onderdeel van. Dit kan een uitkomst bieden om meer spreiding aan te brengen in intensieve veehouderijbedrijven. De overheid moet wel voor de vestigingslocaties gaan staan bij herplaatsing.'

Ook de locatie van de bedrijven ten opzichte van natuurgebieden waar veel watervogels huizen, speelt wat Meijer betreft een belangrijke rol in de gebiedsgerichte aanpak. 'Natuurwater in de buurt van pluimveebedrijven is niet wenselijk. In de gebiedsgerichte aanpak moet daar rekening mee worden gehouden.'

Regionale herstructurering
Christianne van der Wal onderschrijft dat als minister voor Natuur en Stikstof. 'De kwetsbaarheid van bedrijven wordt zeker meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak. Dit is een van de redenen waarom de regionale herstructurering van landbouw- en natuurgebieden ook kansen kan bieden voor boeren.'

 
 

Inloggen op de ledenportal