Pluimveeweb: Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Son

01-03-2022
Op een vleeskuikenbedrijf in Son (NB) is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Alle 170.000 vleeskuikens op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. Binnen de 3 kilometerzone liggen 8 andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd. In de 10 kilometerzone liggen nog 27 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Son 2022 en hier de kaart van het 3 kilometergebied in Son en Breugel en hier de kaart van het 10 kilometergebied in Son en Breugel.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal