Pluimveeweb: Vogelgriep op eendenbedrijf in Lunteren

12-04-2022
In Lunteren (GD) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 eenden op het besmette bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. Binnen de 3 kilometerzone liggen 49 andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd. Twee van deze 49 bedrijven uit de 3 kilometer zone die net buiten de 1 kilometer zone vallen, zullen ook intensief gemonitord worden. In de 10 kilometerzone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van LNV gemeld.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren III 2022, en hier de kaart van het 10 kilometergebied Lunteren III en hier de kaart van het 3 kilometergebied Lunteren III.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal