Pluimveeweb: 'Grote kip- en eier-exporterende landen worden het naar verwachting eens over vogelgriepvaccinatie'

19-04-2022
Grote kip- en eier-exporterende landen worden het eens over de noodzaak van vaccinatie tegen vogelgriep, verwacht secretaris Ben Dellaert van Avined. „Het is van belang dat alle landen erachter gaan staan. Dat proces duurt nog wel een half jaar”, schat Dellaert in.

Hij gaf woensdag 13 april een presentatie op een bijeenkomst van Agrivaknet in Deventer waarin de aanpak van vogelgriep centraal stond. Naast secretaris van Avined is Dellaert voorzitter van de Avian Influenza Expert Group, dat onderdeel is van de International Egg Commission, de wereldorganisatie voor de eiersector. In dat verband waren ze het erover eens dat vaccinatie de beste oplossing is tegen vogelgriep. Tot die conclusie kwamen ze, gezien het virus op veel plekken ter wereld jaarrond aanwezig is en voor problemen zorgt. Zo was het virus vorig jaar voor het eerst jaarrond in Europa aanwezig. Dit vogelgriepseizoen zijn er in Europa zelfs nog meer uitbraken dan het seizoen ervoor. Niet enkel in Europa, maar ook in Noord-Amerika, Azië en Afrika zorgt het virus voor grote problemen.

Als voorzitter van de Avian Influenza Expert Group nodigde Dellaert Arjan Stegeman en nog twee wereldwijd toonaangevende vogelgriepexperts uit voor een bijeenkomst in Parijs. Zij spraken destijds samen over het belang van vaccinatie. Veel landen en partijen zien het nut hiervan inmiddels in. Zo is de grondhouding (of basishouding) tegenover vogelgriepvaccinatie van de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) sinds medio vorig jaar positief.

Via diverse pluimveeorganisaties wordt de komende tijd over het nut van vaccinatie gesproken met alle grote kip- en eier-exporterende landen, zoals Brazilië, Thailand en Oekraïne. Dellaert verwacht dat alle grote kip- en eier-exporterende landen het eens worden over de noodzaak van vaccinatie tegen vogelgriep. Hij schat in dat dit proces echter nog minstens een half jaar duurt.

Enkele farmaceuten hebben vaccins

Enkele farmaceuten, zoals Ceva, MSD en Boehringer Ingelheim, hebben al vaccins ontwikkeld. Nu moeten deze erkend worden in Europa. „Voor dat proces moet je wel een tot twee jaar rekenen”, verwacht Dellaert.

Het vaccin van Ceva wordt nu in een veldproef in Frankrijk getest. „Het onderscheid tussen gevaccineerde dieren en pluimvee dat geïnfecteerd is met een veldproef moet duidelijk zijn. In Mexico is een vaccin toegepast waar dit niet zichtbaar was. Dat is precies het verkeerde voorbeeld voor Europa.”

Dellaert kan en durft niet te zeggen wanneer we in Europa (en dus ook in Nederland) vaccineren tegen vogelgriep. „Wanneer ik nu echt een inschatting moet maken, zeg ik op zijn vroegst binnen nu en twee jaar. Maar dan moet alles meezitten.” Tot die tijd, maar ook daarna moet de sector er alles aan doen om insleep van vogelgriep te voorkomen, stelt Dellaert.

Hygiëne

Hygiëne is hierbij erg belangrijk. „Bij veel besmette bedrijven was de hygiëne (bioveiligheid) al behoorlijk op orde”, plaatst Dellaert als kanttekening. Zo zijn er vermeerderingsbedrijven besmet geraakt waar alles up-to-date was wat betreft hygiëne. Meer inzicht krijgen in insleeproutes van vogelgriep is volgens Dellaert wel van groot belang. Een bezoeker van de bijeenkomst wees erop dat er veel uitbraken waren op pluimveebedrijven met nokventilatie. „Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzoeken alle vogelgriepuitbraken op pluimveebedrijven in Nederland in de afgelopen jaren. Ze kijken ook naar de insleeproutes en nemen dit ook mee”, reageerde Erik de Jonge van Avined op deze vraag. Hij is een collega van Ben Dellaert. Er zijn tig manieren van de insleep van vogelgriep. Een klein virusdeeltje is al genoeg om een hele stal te besmetten, mengde een dierenarts zich in de discussie.

Dellaert wees ook op zogeheten structuurmaatregelen. „Door aanleggen van meer natte natuur in Nederland trekken we meer watervogels die vogelgriep bij zich kunnen dragen. Als sector moeten we dit bespreken met de overheid. LTO/NOP en de NVP nemen hierin het voortouw.”

Dellaert benadrukte dat de afgelopen jaren al veel onderzoek naar de aanpak van vogelgriep is afgerond. „Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een laser heel goed werkt om wilde vogels te weren uit uitlopen en rondom pluimveestallen. Toen ik dit vertelde in het buitenland was iedereen hier razend benieuwd naar.”

Vaccinatieproces versnellen

Vaccinatie is en blijft een heel belangrijk onderdeel in de aanpak tegen vogelgriep, volgens Dellaert. „Er zijn nu nog geen erkende vaccins. Onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gaat drie vaccins testen bij proefdieren in samenwerking met Frankrijk en Hongarije. Op die manier proberen we het vaccinatieproces te versnellen. Daar ligt onze grootste focus nu op.”

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal