Pluimveeweb: Praktische tips: Dievengilde loert op dure diesel in beregeningsinstallaties en tanks

23-04-2022
Met de huidige hoge brandstofprijzen gaat ook het dievengilde weer de boer op, op zoek naar diesel in beregeningsinstallaties of makkelijk te kraken tanks. Cumela roept boeren en loonwerkers op heel alert te zijn. „Er zit goud in je tank. Verplaats je in de dief en neem je maatregelen.”

Een dief kiest altijd voor de weg van de minste weerstand: hij wil ongestoord zijn slag kunnen slaan en weer vertrekken. Het belangrijkste advies van Cumela is dan ook om het dieven moeilijk te maken en dat ook duidelijk te laten zien. Het klinkt voor de hand liggend, maar toch ziet de loonwerkersorganisatie dat machines en daarmee doorgaans ook de diesel voor het grijpen liggen.

Voor de dieselopslag bij huis adviseert Cumela om ’s avonds de spanning van de afleverinstallatie af te halen, en de vul- en peildop goed af te sluiten met een slot. Zorg ook dat de opslagtank fysiek goed afgeschermd is.

Alarmsysteem of bewegingsmelder

Daarnaast kan een alarmsysteem helpen: er zijn systemen die reageren op niveauwisselingen tijdens bepaalde tijden. Ook een registratiesysteem is een optie, waarbij een persoonlijke code of tag nodig is om te kunnen tanken. Plaats een camera bij de tank en, minstens zo belangrijk, maak dit kenbaar met stickers of borden op en bij de tank. Ook een bewegingsmelder met felle lampen kan eraan bijdragen dat dieven onverrichter zake weer vertrekken.

Machines kunnen het beste op een veilige en bij voorkeur bewaakte of afgesloten locatie worden gestald. Parkeer machines dicht bij elkaar en niet vlak bij het hek, waarschuwt Cumela. Lukt dat niet, dan is het zaak om de tank zo leeg mogelijk achter te laten. Het advies is dan ook om pas te tanken als je aan de werkzaamheden gaat beginnen. Een afsluitbare dop of overhevelbeveiliging lijkt handig, maar brengt volgens Cumela het risico op nevenschade met zich mee door het forceren van sloten of leidingen, of het doorboren van de tank. Daarnaast loop je daarmee ook het risico op milieuschade.

Iets zwaars

Wie een mobiele brandstofopslag of IBC-vat met brandstof meeneemt naar het land, doet er verstandig aan om deze aan het einde van de dag ook weer mee naar huis te nemen. Moet je het toch achterlaten, probeer dan iets zwaars op het IBC-vat te zetten, zoals de giek van de kraan. En zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk brandstof in zit.

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwt voor dieseldiefstal. Door de hoge prijzen neemt diefstal uit de tank van vrachtwagens, graafmachines en andere voertuigen toe, waarschuwt TLN. De organisatie ontvangt steeds meer berichten van chauffeurs die ontdekken dat de dieseltank ’s nachts of in het weekeinde is leeggehaald.

Buurtapp met politie

Bij LTO zijn nog geen meldingen van diefstal bij boeren bekend, maar wel op bouwterreinen. Leden worden erop gewezen alert te zijn. Zo is afdeling Flevoland er door de politie op geattendeerd dat er wel ‘verdachte activiteit’ is in de polder. De afdelingen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland hebben een gezamenlijke buurtapp, die speciaal is opgericht voor dit soort meldingen. „Verdachte activiteiten die in de app worden gemeld, komen zo in één keer bij alle boeren in het gebied terecht”, zegt Corné van Turnhout, akkerbouwer en belangenbehartiger veiligheid in Oostelijk Flevoland.

Ondernemersvereniging Evofenedex houdt de ontwikkeling van de brandstofprijzen bij. Uit hun overzichten komt heel duidelijk de prijsstijging van de laatste tijd naar voren.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal