Pluimveeweb: Opnieuw vogelgriepuitbraak in Lunteren

23-04-2022
In Lunteren is vrijdagavond 22 april voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 leghennen op het besmette bedrijf geruimd.

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen 7 andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Deze bedrijven liggen in pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen de 3 kilometerzone liggen 53 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone zijn al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

In de 10 kilometerzone liggen nog 236 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds de besmetting van een pluimveebedrijf in Voorthuizen op 19 april 2022 geldt tevens al een vervoersverbod voor risicovogels in de ‘regio 7’ Gelderse Vallei Noord (zie de RVO dierziektenviewer voor de betreffende regio) en daarnaast nog een vervoersverbod voor risicovogels voor ‘regio 10’ Gelderse Vallei Zuid die al was ingesteld na de besmetting in Barneveld op 15 april 2022. Op het vervoersverbod voor risicovogels in ‘regio 7’ en ‘regio 10’ geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagkuikens.

Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Advies Deskundigengroep Dierziekten

De besmetting van het legbedrijf in Lunteren is nu de zevende besmetting in deze regio in twee weken tijd. Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door besmetting vanuit wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten daarom gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VII 2022 en hier de de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Lunteren VII en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Lunteren IV.

 
 

Inloggen op de ledenportal