Pluimveeweb: Staghouwer trekt 8 miljoen euro aan Europees crisisgeld uit voor grondgebonden varkens- en pluimveehouders

17-05-2022
Minister Staghouwer wil 8 miljoen euro uit de Europese crisisreserve inzetten om varkens- en pluimveehouders met eigen grond te ondersteunen. Dit vanwege de gestegen kosten die boeren ondervinden vanwege de Oekraïnecrisis.

De crisisreserve wordt gevormd doordat de Commissie een deel van de directe betalingen aan grondgebonden boeren inhoudt, en is bedoeld om te worden gebruikt bij crisissituaties. Zo een situatie doet zich nu voor vanwege de scherp gestegen kosten van veevoer en kunstmest. Staghouwer vindt dat daarom de crisisreserve kan worden aangesproken.

Geen Nederlands geld

Nederland heeft 8 miljoen euro uit de reserve toegewezen gekregen. Die wil Staghouwer inzetten om grondgebonden varkens- en pluimveehouders financieel te ondersteunen. De Brusselse regels staan toe dat een lidstaat naast de Europese crisisreserve ook zelf nog geld beschikbaar stelt (de zogeheten cofinanciering), maar daar wil Staghouwer geen gebruik van maken.

Door enkel boeren met grond in aanmerking te laten komen, worden de EU-middelen opnieuw verdeeld binnen de grondgebonden sectoren, die ook de reserve hebben gevuld. Het maakt ook de verdeling van het geld relatief eenvoudig, omdat dat via de bestaande GLB-structuren kan gebeuren.

Duurzaam

Randvoorwaarde voor de inzet is dat het landbouwers ondersteunt die activiteiten verrichten waarmee duurzaamheidsdoelstellingen worden nagestreefd. Daarom krijgen grondgebonden varkens- en pluimveehouders een eenmalige bijdrage „voor het verder verbeteren van de vergroening op eigen grond en om de weerbaarheid te verhogen“, schrijft de minister.

Nederland moet zijn plannen voor 30 juni aan de Europese Commissie melden. Die zal het extra geld dan binnen drie maanden overmaken.

Tekst: Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal