Pluimveeweb: Opnieuw vogelgriep op pluimveebedrijven in Hierden

10-06-2022
In Hierden (GD) is vogelgriep vastgesteld op twee pluimveebedrijven. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dinsdag werd ook al vogelgriep vastgesteld bij een eendenhouderij in deze Gelderse plaats.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden, op het ene bedrijf, circa 100.000 eenden en op het andere bedrijf 6.000 vleeseenden en 8.300 leghennen geruimd door de NVWA. Het gaat in één van de gevallen om het eendenbedrijf dat op 4 februari ook geruimd is vanwege de vaststelling van vogelgriep.

De besmetting van deze bedrijven is aan het licht gekomen door screening van de bedrijven door de NVWA vanwege de ligging in het 1 kilometer gebied van de besmetting van een eendenbedrijf in Hierden op 7 juni 2022.

1 kilometer zone

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette eendenbedrijf in Hierden liggen drie andere pluimveebedrijven, waarvan één het geruimde bedrijf is van 7 juni, en één het pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen is dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden.

Het derde bedrijf uit de 1 kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf en zal worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette eendenbedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 21 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het bedrijf op 7 juni.

Intensief monitoren

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen in Hierden liggen drie andere pluimveebedrijven, waarvan één het geruimde bedrijf is van 7 juni, en één het eendenbedrijf dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden.

Het derde bedrijf uit de 1 kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf en zal worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf, maar dat staat leeg. In de 10 kilometer zone liggen 20 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het bedrijf op 7 juni.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

 
 

Inloggen op de ledenportal