Opbouw eiersector

De eieren zijn afkomstig van legpluimveebedrijven met verschillende huisvestingssystemen waar de hennen in worden gehouden. De meeste hennen worden gehuisvest in een scharrelsysteem. Steeds meer pluimveehouders gaan hun hennen alternatief houden in bijvoorbeeld een vrije uitloopsysteem of biologisch. Een klein deel houdt de hennen in een duurzaam milieusysteem zoals verrijkte kooi. 
 
Verzamelaars en pakstationhouders halen alle eieren op bij de bedrijven. 
Een verzamelaar verkoopt de eieren weer door aan een pakstation, het is een soort tussenstation. In een pakstation worden de eieren gesorteerd op kwaliteitsklasse A of B, vervolgens worden eieren met kwaliteitsklasse A onderverdeeld in gewichtsklasse. 
 
De grossier koopt de eieren van pakstations en verkoopt deze weer door aan de retail. De retail zorgt dat de eieren bij de supermarkt in het schap komen te liggen. De consumptie-eieren die in het winkelschap liggen, zijn eieren van klasse A.
 
Een klein deel van de klasse A eieren, maar voornamelijk klasse B eieren worden verwerkt tot eiproduct bij eiproductfabrikanten. De eiproducten gaan vervolgens naar de horeca of naar de levensmiddelenindustrie waar de eiproducten worden verwerkt in bijvoorbeeld koekjes, pasta's of ijsproducten.

 

Kwaliteitssystemen in de sector

Feiten en cijfers over de sector

 
 

Agenda

19-03-24 Anevei Bestuur
22-03-24 AVINED / OVONED
14-04-24 IEC - Business Conference te Edinburgh

 

Laatste nieuws

 
 

Inloggen op de ledenportal