Kwaliteitssystemen

In de eiersector zijn verschillende kwaliteitszorgsystemen om een productieproces van eieren te garanderen. Een kwaliteitszorgsysteem kan gericht zijn op een bepaald aspect in de keten of op de gehele keten. 

IKB Ei

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, voedselveiligheid, hygiëne en herkomst. Veel bedrijven uit de eiersector zijn IKB gecertificeerd. 

Meer informatie over het IKB Ei kunt u vinden op www.ikbei.nl

KAT

KAT is een Duits kwaliteitssysteem voor de productie van eieren. Veel Nederlandse eieren gaan naar Duitsland en dienen te voldoen aan dit kwaliteitszorgsysteem. KAT hanteert voorwaarden voor legpluimveebedrijven, pakstations, eiproductfabrikanten en diervoederfabrikanten. KAT en IKB Ei werken samen en de inhoud worden op elkaar afgestemd en geharmoniseerd. Meer informatie vindt u op hun website.

SKAL

SKAL regelt de controle en certificering van biologische legpluimbedrijven. Biologische legpluimveebedrijven zijn verplicht om bij SKAL aan te sluiten. Voor het houden van biologisch pluimvee gelden een aantal basisprincipes en voorwaarden voor onder andere de herkomst van dieren, de huisvesting, de uitloop, de voeding en de diergezondheid. Lees voor meer informatie op de website van SKAL.

Beter Leven Kenmerk

Het Beter Leven Kenmerk (BLK) van de Dierenbescherming omvat aanvullende dierenwelzijnseisen voor onder meer leghennen. Via een sterrensysteem geven zij het niveau van dierenwelzijn aan. Meer sterren houdt in dat er meer/hogere voorwaarden aan dierenwelzijn worden gesteld. Legpluimveebedrijven die voldoen aan BLK zijn tevens IKB Ei of KAT gecertificeerd. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Dierenbescherming

Belplume

In België werken ze met het kwaliteitszorgsysteem Belplume. Door het volgen van de Belplume-voorwaarden verstrekken alle schakels die betrokken zijn bij de productie garanties over hun manier van produceren. De toeleveranciers volgen algemeen aanvaarde kwaliteitsstandaarden. Drie pijlers binnen het systeem zijn productiemethodes en -omstandigheden, onafhankelijke controles en transparantie en tracering.    

GMP+

GMP+ FSA (Good Manufacturing Practice Feed Safety Assurance) is een schema voor het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen, waaronder de aanleverende bedrijven van grondstoffen. Het is een internationaal schema ten behoeve van betere controle op de diervoederveiligheid in de gehele keten. De normen stellen veelal concrete eisen aan bedrijfsinrichting en werkwijzen met betrekking tot de productiefaciliteiten, maar stellen ook voorwaarden aan de opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. 

terug

Agenda

29-06-23 Anevei Bestuur
29-06-23 Anevei ALV
04-07-23 AVINED OVONED

 

Laatste nieuws

 
 

Inloggen op de ledenportal