Actualiteiten

Algemene ledenvergadering Anevei 29 juni

Op donderdag 29 juni vindt de algemene ledenvergadering met openbaar gedeelte plaats. Zoals gebruikelijk zal de vergadering bij restaurant Campman te Renkum worden gehouden. Spreker voor het openbaar gedeelte is:

  • Prof. Dhr. Sjaak de Wit, GDD; vaccineren tegen vogelgriep en wat hierbij komt kijken.

​Anevei hoopt de genodigden en de leden te verwelkomen op donderdag 29 juni.

22 juni 2023


Algemene ledenvergadering Anevei 23 juni

Op donderdag 23 juni vindt de algemene ledenvergadering met openbaar gedeelte plaats. Genodigden en leden ontvangen binnenkort een uitnodiging. Zoals gebruikelijk zal de vergadering bij restaurant Campman te Renkum worden gehouden. Sprekers voor het openbaar gedeelte zijn:

  • Dhr. Hendrik Jan Roest, plaatsvervangend CVO
  • Mevr. Anneke Amerlaand, food trend analist

​Anevei hoopt de genodigden en de leden te verwelkomen op donderdag 23 juni.

17 mei 2022


AVINED heeft een Factsheet aanpak vogelgriep opgesteld 

AVINED heeft Factsheet aanpak vogelgriep opgesteld. In deze factsheet staat in eenvoudige taal voor mensen die niet direct bij de pluimveesector betrokken zijn, uitgelegd waarom vogelgriep zo'n groot probleem is voor de pluimveesector en er gedaan wordt om verspreiding te voorkomen.

12 mei 2022


Openbare gedeelte algemene ledenvergadering Anevei afgelast

Anevei verplaatst het openbare gedeelte van de algemene ledenvergadering op donderdag 18 november naar een ander moment. Door de aangekondigde Covid maatregelen van het Kabinet is het helaas niet meer mogelijk om fysiek bij een te komen bij restaurant Campman te Renkum. Dat is bijzonder jammer! Genodigden zijn hierover reeds geïnformeerd en ontvangen later meer informatie.

16 november 2021


CNV, RMU en Anevei sluiten cao-akkoord voor eierhandel en verwerking van eieren

Het onderhandelingsresultaat werd onlangs bereikt, nadat in juli de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de groothandel en verwerking van eieren waren gestart. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In deze periode worden de salarissen twee maal met 1,5% verhoogd. Ook is rekening gehouden met de overgang van het pensioen van het Bedrijfstakpensioenfonds AVH naar het PGB. Die overstap moet voor de werknemers een beter pensioen-perspectief bieden.

Lees het gehele persbericht hier en meer informatie vindt u op deze cao-pagina.

8 december 2020


Vogelgriepuitbraak St Annaparochie

Op 8 december is er HPAI vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle dieren zijn geruimd. In het 3 km gebied liggen geen andere bedrijven. LNV heeft een BT gebied ingesteld.

8 december 2020
______________________________________________________________

BT-gebied Puiflijk opgeheven

LNV heeft de regeling gepubliceer tot intrekking van de regeling voor het gebied Puiflijk. Dit houdt in dat het beschermings- en toezichtsgebied in Puiflijk wordt opgeheven. Het ophalen van eieren uit dit gebied kan weer gebeuren volgens het landelijke bezoekersprotocol. En dus niet via speciaal aangewezen tussenstation (overslaglocatie), pakstations en eiproductfabrikanten.

Het gebied Althorst is al eerder opgeheven op 30 november, tot op heden is hier geen officiële publicatie van.

7 december 2020


Vogelgriepuitbraken in Mijdrecht, Maasland en Zwartelwaal 

De afgelopen dagen, 28 november en 3 en 5 december, is bij een vogelhouder en op een aantal kleinschalige pluimveebedrijven HPAI vastgesteld. Alle dieren zijn geruimd. Alleen in het geval van Mijdrecht is een BT gebied ingesteld.

5 december 2020
_____________________________________________________________

Vogelgriepuitbraak Hekendorp

Op zondag 22 november is er HPAI vastgesteld bij eenleg en opfokbedrijf. Alle dieren zijn geruimd. In het 3 km gebied ligt 1 ander bedrijf dat momenteel wordt onderzocht. LNV heeft een BT gebied ingesteld en een standstill van 72 uur. Tot die tijd geldt er een vervoersverbod.

23 november 2020


Vogelgriepuitbraak Witmarsum

Op zaterdag 21 november is er een HPAI uitbraak vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf in Witmarsum. De dieren zijn geruimd. LNV heeft een BT gebied ingesteld en een standstill van 72 uur. 3 bedrijven in het BT gebied worden momenteel onderzocht op het virus. Tot die tijd geldt er een vervoersverbod. 

Momenteel word er gezocht naar een geschikt tussenstation.

23 november 2020


Vogelgriepuitbraak Terwolde

Vrijdag 13 november is een nieuwe uitbraak vastgesteld in Terwolde bij een eendenbedrijf. De dieren zijn geruimd. LNV heeft een BT gebied ingesteld en een standstill van 72 uur. Daarnaast worden bedrijven in het 3 km gebied onderzocht op het virus. Het is momenteel nog wachten op de uitslag. Tot die tijd geldt er een vervoersverbod.

Om daarna eieren uit dit gebied te kunnen ophalen moet de NVWA specifieke pakstations of eiproductenfabrikanten aanwijzen en een tussenstation erkennen. Momenteel zoekt de sector naar een geschikt tussenstation. 

17 november 2020


Vogelgriepuitbraak Lutjegast

Vandaag is opnieuw een vogelgriepuitbraak vastgesteld op een legpluimveebedrijf in Lutjegast. In het 3 km gebied zijn geen andere pluimveebedrijven, maar in het 10 km gebied wel. LNV heeft de kamerbrief, de regeling en de kaart gepubliceerd. 

In het gebied geldt een vervoersverbod. Eieren mogen alleen vervoerd worden naar een aangewezen pakststaion of eierverwerker. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats.

10 november 2020


Vogelgriep uitbraak - Puiflijk 5 nov 2020

Op een legpluimveebedrij in Puiflijk is vogelgriep vastgesteld. In een straal van 1 km ligt één ander bedrijf. Zowel het besmette bedrijf als het bedrijf dat binnen het 1 km gebied ligt worden geruimd.

Meer informatie kan men hier vinden:

Bericht LNV

Meer achtergrond over AI uitbraken en protocollen vind u hier


 

Vogelgriep uitbraak - Althorst 29 okt 2020

Er is een uitbraak van HPAI vastgesteld op een ouderdierbedrijf in Altforst, dat ligt in het land van Maas en Waal.

Het Ministerie heeft een bescherming (3 km) en een toezicht gebied (10 km) ingesteld.

Meer informatie kan men hier vinden:

Bericht LNV

Meer achtergrond over AI uitbraken en protocollen vind u hier


 

Het ministerie van LNV trekt ophokplicht in

LNV heeft besloten de ophokplicht vanaf woensdag 29 april in te trekken. De ophokplicht was sinds 12 februari van kracht. Door het intrekken van de ophokplicht vervalt gelijk het scenario dat de vrije uitloopeieren als scharreleieren moesten worden gestempeld nadat de 16 weken termijn was verlopen. Meer informatie is te lezen in de Kamerbrief en de regeling over de ingetrokken maatregel.

28 april 2020


5 mei geen vrije dag in cao eierhandel

Naar aanleiding van diverse vragen uit het veld de volgnede uitleg: 

Eénmaal in de 5 jaar is 5 mei een natianale feestdag, echter in de CAO voor de eierhandel is deze dag niet opgenomen als een feestdag. Het is dus geen doorbetaalde vrije dag.

24 april 2020


Cao algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Anevei geïnformeerd over het besluit tot avv van bepalingen van de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie. In de staatscourant van 30 maart jl. is dit gepubliceerd.

Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen gaan deze gelden voor alle werkgevers en -nemers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao. De niet-leden/cao-volgers zijn op de hoogte gebracht van dit bericht.

8 april 2020


Iers onderzoek naar de rol van vitamin D in het opbouwen van resistentie tegen COVID-19.

Iers onderzoek toont aan dat Vitamine D kan helpen bij het opbouwen van resitentie tegen COVID-19. Goed om te weten dat eieren veel vitanine D bevatten. Zie hier link naar Iers artikel.

6 april 2020


Noodfond Overbrugging Werkgelegenheid klaar, loketten binnenkort open

Devoorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Lees meer hier.

31 maart 2020


EU Commissie adviezen continuïteit van goederenvervoer in de EU

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens deze pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden. Om te waarborgen dat de toeleveringsketen in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld alle bealngrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T) aan te wijzen als Green Lanes. Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversten van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen. Lees meer hier.

25 maart 2020


Ophokplicht verlengd voor de pluimveesector

Het ministerie van LNV heeft de landelijke ophokplicht voor pluimvee verlengd. De deskundigengroep dierziekten kwam tot het oordeel dat de kans op insleep in Nederland kleiner is dan vier weken geleden. Nadien is er opnieuw een besmet hobbybedrijf en een kalkoenenbedrijf in Duitsland gevonden. De minister van LNV heeft daarom besloten om de ophokplicht met vier weken te verlengen uit voorzorg, aangezien de deskundigen deze bevinden niet hebben mee kunnen nemen in hun oordeel.  

25 maart 2020


Wtv is vervangen door nieuwe regeling Noodfond Overbrugging Werkgelegenheid

De nieuwe regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Werkgevers kunnen via de nieuwe regeling tegemoetkoming aanvragen voor werknemers met vaste en flexibele contracten. UWV werkt momenteel aan de uitvoering van deze regeling. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan op de website van Rijksoverheid.nl.

Lees hier meer over de andere maatregelen uit het Noodpakket voor banen en economie van het kabinet of kijk op deze website voor een beknopt overzicht.

17 maart 2020


NVWA publiceert handboek etikettering van levensmiddelen

Gisteren heeft NVWA een hulpmiddel voor het bedrijfsleven over wettelijke (en vrijwillige) verplichtingen voor de etiketten van voorverpakte levensmiddelen gepubliceerd. Dit onderdeel levert vaak nog discussie en vragen op. In het handboek worden een aantal tips gegeven. Tijdens het Food Law Event wordt het handboek toegelicht, zo meldt VTM.

13 februari 2020


Ophokplicht ingesteld voor de pluimveesector

Het ministerie van LNV heeft een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld vanaf vandaag. Deze maatregel is ingesteld naar aanleiding van een recente besmetting in Duitsland, bij Bretzfeld. Er bestaat een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans wordt daarmee groter ingeschat dat een Nederlands pluimveebedrijf besmet raakt met het virus. Lees het gehele nieuwsbericht op de website van LNV.

12 februari 2020


Geen overstap naar Pensioenfonds PGB

Bpf AVH brengt de pensioenen op 1 januari 2020 niet onder bij het grotere pensioenfonds PGB. Dat heeft het bestuur van het BpfAVH op 19 december jl. besloten. 

De verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 komt te vervallen
In de loop van de maand december werd duidelijk dat het percentage waarmee de pensioenen zouden worden verlaagd, aanzienlijk was toegenomen: van ca. 10% naar ca. 15%. De toename werd veroorzaakt door de iets opgelopen rente en de gestegen aandelenbeurzen. Pensioenfonds PGB profiteerde daar de afgelopen maanden meer van dan Bpf AVH waardoor het verschil in dekkingsgraad tussen beide pensioenfondsen verder toenam. Daardoor liep ook het verlagingspercentage op. Het bestuur van Bpf AVH heeft daarop besloten om de overstap naar Pensioenfonds PGB niet door te laten gaan.

De financiële situatie van Bpf AVH is niet goed
Het bestuur beraadt zich de komende periode op de toekomst van het pensioenfonds. Een verlaging van de pensioenen per eind 2020 of begin 2021 is nog steeds zeer waarschijnlijk. De financiële situatie van het fonds is niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van het pensioenfonds informeren wij alle betrokkenen opnieuw.

In januari 2020 ontvangen alle deelnemers, pensioengerechtigden, mensen die nu een pensioen opbouwen en mensen die in het verleden een pensioen hebben opgebouwd bij Bpf AVH, een brief.
Daarnaast meldt het fonds het laatste nieuws op haar website. Houd deze website dus goed in de gaten als u het laatste nieuws wilt volgen.

Heeft u vragen? Klik hier voor een antwoord op veelgestelde vragen.

19 december 2019 ______________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019

Meer informatie over de Algemene Leden vergadering en de getoonde presentaties vindt u hier

15 november 2019


Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

De Nederlandse pluimveesector heeft vandaag, samen met de andere dierlijke sectoren, haar ambities bekend gemaakt voor versnelling van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. Voortbordurend op de visie Waardevol en Verbonden van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Klimaatakkoord en het rapport “Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025” van de sector zelf zijn streefbeelden, doelen en acties geformuleerd op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij. Het totaal vormt een ambitieus plan om van de Nederlandse pluimveesector een gewaardeerde sector te maken, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.

Het volledige rapport Uitvoeringsagenda Pluimveesector (Ambities en acties voor de periode tot en met 2025 en streefbeelden voor de langere
termijn (2030)) treft u hier aan

05 september 2019


Nieuwe medewerkster Anevei secretariaat

Half augustus is mevrouw Frederiek Muijs aan het Anevei secretariaat toegevoegd. Zij zal de komende vier maanden alle taken van Johanna Keur overnemen, die met zwangerschap verlof is.

Medio Januari zullen de taken tussen Johana en Frederieke opnieuw verdeeld worden.

Anevei hoopt op deze wijze de dienstverlening aan haar leden ook op de langere termijn te kunnen waarborgen.

1 september 2019


Verlaging importheffing serieuze bedreiging eiersector

Importheffingen beschermen de eiersector in de EU tegen invoer uit derde landen. Als bi- en multilaterale onderhandelingen met niet EU-landen resulteren in het verminderen of afschaffen van importheffingen, vormt concurrentie een grote bedreiging, vooral voor de producenten van eipoeder. In de EU moeten producenten zich houden aan voorschriften betreffende milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Hierdoor stijgen de productiekosten met circa 16% op bedrijfsniveau.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research, voor de Europese brancheverening voor eieren en eiproducten, EUWEP. Lees meer hier.

15 mei 2019


Uitbraken van niet-bestrijdingsplichtige vogelgriep in België

Sinds eind april zijn er meerdere uitbraken van een niet-bestrijdingsplichtige vogelgriep vastgesteld bij voornamelijk bedrijven gelegen in West-Vlaanderen in België. Het aantal uitbraken in België is momenteel opgelopen tot 28. 

Anevei leden zijn aangeraden om de volgende hygiënemaatregelen te treffen:

7 mei 2019


Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie Sorgdrager die onderzoek deed naar hoe fipronil in de voedselketen heeft kunnen komen en hoe daarop is gereageerd door betrokken partijen, heeft haar rapport gepresenteerd. De persconferentie kunt u hier terugkijken. De commissie is door de ministers van VWS en LNV gevraagd met conclusies en aanbevelingen te komen voor verbetering van de borging van de voedselveiligheid in de eierketen.  

Het rapport van de Commissie Sorgdrager en de kamerbrief staan toegelicht op de site van rijksoverheid.nl. OVONED pakt conclusies Commissie Sorgdrager op, de volledige reactie van OVONED leest u hier.

25 juni 2018


Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligeheid en van de kwaliteit in de eierketen te verbeteren. De werkgroep werd ingesteld na een bestuurlijk overleg over de fipronil-affaire tussen de eierketen en de overheid. In de werkgroep waren alle ketenpartijen en de overheid vertegenwoordigd. OVONED heeft als eigenaar van IKB Ei besloten de aanbevelingen over te nemen en op korte termijn uit te voeren.

De werkgroep heeft op 15 mei een persbericht uitgedaan en het eindrapport gepubliceerd.

15 mei 2018


Landelijke ophokplicht en BT-gebied Kamperveen opgeheven

De landelijke ophokplicht voor pluimvee is met ingang van vrijdag 13 april ingetrokken. Het ministerie van LNV heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is.

Het vervoerverbod voor o.a. eieren uit het gebied Kamperveen is tevens opgeheven. Het is weer toegestaan om eieren uit dit gebied op te halen zonder beperkingen.

Wel blijven de hygiënevoorschriften om het erf en de stal te betreden gelden. Lees meer hier wat dit inhoudt voor het betreden van het erf bij het ophalen van eieren.  

13 april 2018


Ophokplicht deels opgeheven en BT-gebied Oldekerk opgeheven

Vanaf aanstaande vrijdag 30 maart wordt - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio's in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van LNV vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio's blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Het vervoersverbod in het BT-gebied Oldekerk wordt tevens ingetrokken op vrijdag 30 maart. Er zijn dan geen beperkingen meer voor o.a. eieren.  

27 maart 2018


Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf wordt met pluimvee wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. In het 3-km gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden momenteel gescreend op vogelgriep. In het 10-km gebied liggen totaal 17 pluimveebedrijven.

13 maart 2018


Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3 km gebied bij Oldekerk

De bedrijven in het beschermingsgebied zijn bezocht en bemonsterd. Gisteravond is bekend gemaakt dat de screeningsresultaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief is en er is dus geen sprake van vogelgriep. Het hygiëneprotocol voor de eierketen is door de NVWA goedgekeurd en gepubliceerd. 

Om eieren op te mogen halen en te sorteren of te verwerken zijn locaties aangewezen als tussenlocatie die de eieren uit het getroffen gebied rechtstreeks mag ophalen en er zijn pakstations en een eiproductfabrikant aangewezen om de eieren te sorteren en te verwerken. De betreffende bedrijven zijn hiervan op de hoogte.   

28 februari 2018


Vogelgriep type H5N6 vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

In Oldekerk is op zondag 25 februari bij een vleeskuikenouderdieren met 36.000 dieren het hoog pathogene H5N6 vogelgriepvirus vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

In het 3 km gebied liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden momenteel onderzocht op vogelgriep. In het 10 km gebied liggen 5  legpluimveebedrijven. Momenteel geldt er een vervoersverbod op o.a. eieren.

De ophokplicht blijft momenteel van kracht. Bij het voortduren van de ophokplicht wordt de 16 weken termijn overschreden vanaf 31 maart 2018. Lees meer hier en de regeling.

26 februari 2018


Cao voor Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie is avv verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Anevei per brief geïnformeerd over het besluit tot avv van bepalingen van de cao voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie. In de Staatscourant van 5 januari jl. is dit gepubliceerd.

Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen, gaan deze gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Meer informatie vindt u hier 

 16 januari 2018


Intrekking regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrjif in Biddinghuizen waar HPAI was geconstateerd, is met ingang van vandaag ingetrokken. Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
 
De landelijke maatregelen, zoals ophokplicht, het bezoekersverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen en het tentoonstellingsverbod blijven van kracht omdat de dreiging van vogelgriep onverminderd hoog is. Lees meer hier wat dit inhoudt voor het betreden van het erf bij het ophalen van eieren.
 
 9 januari 2018

 

 
What do you want to do ?
New mail

Agenda

24-10-23 Anevei Bestuur
23-11-23 Anevei Bestuur
23-11-23 Anevei ALV

 

Laatste nieuws

 
What do you want to do ?
New mail
 
 

Inloggen op de ledenportal