Algemene ledenvergadering 2017

Donderdag 16 november hield Anevei haar jaarlijkse openbare ledenvergadering in Renkum. De bijeenkomst was ook dit jaar weer goed bezocht door leden en niet-leden. De voorzitter Hubert Andela gaf de aftrap met een korte inleiding over de stijging van de wereldwijde eierproductie en het Nederlandse aandeel daarin en daarnaast de aandachtspunten voor Anevei in het toekomstige jaar 2018. Hoofdaandachtspunten zijn: fipronil, herziening EU handelsnormen, hygiëneprotocol transport en afronding hygiënecode.
 
Het woord werd daarna overgedragen aan Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het directoraat-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij kwam in de plaats van Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur, die vanwege een landbouwdebat in de Tweede Kamerbijeenkomst helaas niet kon komen. Lieke Hendrix ging in op de groeiende wereldbevolking, de stijgende welvaart wereldwijd en de daarbij behorende vraag naar dierlijke eiwitten. De sector speelt op deze kansen in en komen daar ook voor de nodige uitdagingen te staan over allerlei kwesties op mondiaal-, internationaal-, Europees- en nationaal niveau. Voorbeelden van knelpunten waren: klimaat, voedselveiligheid, mestprobleem, uitstoot van stoffen, dierenwelzijn kwesties, de zeer recente fipronilcrisis en de gevolgen van de Brexit.   
 
De tweede spreker, Mark Williams namens EUWEP en BEIC, ging verder in op de Brexit en de gevolgen daarvan. Hij nam daarin een duidelijk eigen standpunt in: hij is geen voorstander van de Brexit en pakt liever gezamenlijk met de Europese Unie zaken op. Een groot gedeelte van de Britse burgers zijn illusies voorgehouden die met de Brexit opgelost zullen worden. In realiteit zal de Brexit hoogstwaarschijnlijk anders uitpakken en zullen er grote onpraktische gevolgen ontstaan. Voor een groot aantal producten, zoals voedsel is Engeland afhankelijk van import. Voedsel zal onbetaalbaar en slecht te verkrijgen met stijgende importtarieven. Mark Williams denkt dat de Britse overheid de stijgende voedselprijzen niet zover laat komen en verwacht dat de overheid op tijd in zal grijpen.  
 
Na afloop van de inleidingen hebben de aanwezigen onderling ervaringen uit kunnen wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op zeer geslaagde bijeenkomst en zien u de volgende keer graag weer! 
 
    
 
 
 
 

Inloggen op de ledenportal