Vogelgriep februari en maart 2018

Landelijke ingestelde maatregelen n.a.v. vogelgriepuitbraak Biddinghuizen

Aangezien er sprake is van een hoog pathogene vogelgriepvariant en om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen is een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld. De ophokplicht geldt voor commerciële pluimveebedrijven en de afschermplicht voor houders van risicosoorten (o.a. watervogels). 

Daarnaast is een bezoekersregeling en een registratieplicht ingesteld wat inhoudt dat de toegang tot bedrijven waar gevogelte aanwezig is, of waar normaliter vogels worden gehouden, voor bezoekers verboden is. Alleen bepaalde categorie personen (zoals dierenartsen of medische hulpverlening e.d.) of personeel hebben wel toegang tot de stallen zover dit noodzakelijk is. De bezoekers dienen zich te houden aan het bezoekersprotocol en moeten zich registreren. 

Naast hygiëneregels voor bezoekers aan stallen gelden er ook maatregelen voor erfbetreders. De pluimveebedrijven zijn verplicht de erfgrenzen duidelijk zichtbaar te markeren. Bezoekers aan het erf mogen het erf alleen betreden indien zij voldoen aan het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven. Chauffeurs die eieren ophalen van het pluimveebedrijf dienen zich te houden aan dit protocol. 

Maatregelen Beschermings- en Toezichtgebied Kamperveen
 
In Kamperveen (gemeente Kampen) is op dinsdag 13 maart bij een vleeseendenbedrijf met 29.000 dieren een hoog pathogene H5 vogelgriepvirus vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Landelijke maatregelen
BT-gebied 

​Hygiëneprocollen

 
 

Inloggen op de ledenportal