NCD

Sinds half juni dit jaar zijn op meerdere locaties met hobbypluimvee in België NCD (Newcastle Disease, ookwel pseudo-vogelpest genoemd) besmettingen vastgesteld. In totaal gaat het al om een 15-tal hobbyhouders. Jammer genoeg is sinds begin juli ook NCD vastgesteld in commercieel pluimee. Meer over de ontwikkelingen in België leest u hier.

NCD is een bestrijdingsplichtige dierziekte in de EU. Rondom de bedrijven in België zijn een drie en tien kilometerzone met een vervoersverbod voor pluimvee en broedeieren ingesteld.

In Nederland geldt net als in België een NCD vaccinatieplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee, waardoor de kans op een uitbraak en verspreiding in de commerciële sector klein is. De laatste besmetting in Nederland bij commercieel pluimvee dateert van 1992. De laatste jaren komt NCD nog wel in Nederland voor bij gehouden duiven.

Het is van belang dat de entdeken goed functioneert door de entingen zorgvuldig en correct uit te voeren. Bij het onvoldoende behalen van de juiste titer moet een herstelplan worden uitgevoerd. 

Advies aan sector
Gezien de nauwe handelscontacten tussen België en Nederland wijst AVINED, en ook Anevei, op het belang om ook in de Nederlandse sector de adviezen omtrent het reinigen en ontsmetten van voertuigen en materialen op te volgen. Chauffeurs dienen hygiënemaatregelen te nemen. Het nauwkeurig opvolgen van de vaccinatie instructies en hygiënevoorschriften in het landelijk bezoekersprotocol en IKB voorschriften helpen hierbij.
 
Let op: desinfectiemiddelen werkzaam tegen vogelgriep zijn NIET per definitie ook werzaam tegen NCD en andersom. Klik voor de werkzame desinfectiemiddelen geregistreerd bij CTGB hier.

Algemeen

  1. EU-regelgeving
  2. Nationale wetgeving artikel 3
  3. Nationale wetgeving artikel 84
  4. Nationale wetgeving artikel 94
  5. Nationale wetgeving artikel 110
  6. Draaiboek nog niet beschikbaar

Hygiëne-  en transportmaatregelen

  1. Werkzame en geregistreerde NCD middelen bij CTGB

Links

  1. Gezondheidsdienst voor Dieren
  2. Wageningen Universiteit
 
 

Inloggen op de ledenportal