Collectieve zorgverzekering

Sinds kort heeft Anevei afspraken gemaakt met Menzis en Nationale Nederlanden over het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. Via Anevei kunt u als werkgever en werknemer profiteren van premiekorting en andere voordelen door gebruik te maken van de collectiviteitscode (vul deze in bij de premieberekening). Alle informatie over de voordelen van een collectiviteit lees je terug op de websites van Menzis en Nationale Nederlanden.

Kort de voordelen van de collectieve zorgverzekering

√ wachtlijstbemiddeling

√ premiekorting bij basisverzekering, aanvullende verzekering en tandverzekering

√ korting bij kwartaal-, halfjaar of jaarbetaling premie

√ flexibele datum premiebetaling

√ informatie beschikbaar in Nederlands en Engels

kijk voor meer informatie op de websites van 

    

 

 

Menzis - collectiviteitscode 59127

 1. Premieblad
 2. Vergoedingsoverzicht
 3. Zorgvoorwaarden basis en basis vrij
 4. Brochure

​​English version - collectivity code 59127

 1. Overview premiums
 2. Reimbursement overview
 3. Reimbursement guide

Nationale Nederlanden - collectiviteitscode 70197

 1. Premieblad 
 2. Vergoedingsoverzicht 
 3. Zorgvoorwaarden 
 4. Brochure 
 5. Brochure Best Doctors
 6. Link naar andere documenten

​English version - collectivity code 70197

 1. Package comparer 
 2. Reimbursement overview
 3. Brochure
 4. Application form
 
 

Inloggen op de ledenportal