Tijdelijke regeling NOW

Het kabinet heeft een noodpakket banen en economie ingesteld. Doel is om de banen en inkomens van werknemers te beschermen en de gevolgen voor werkgevers te beperken. Alle maatregelen staan benoemd op Rijksoverheid.nl. Hieronder kort de maatregelen die van toepassing kunnen zijn: 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers die met omzetverlies te maken worden via deze regeling gestimuleerd om hun werknemers door te blijven betalen. Eén van de voorwaarden is dat er geen personeel ontslagen mag worden. 

Werkgevers kunnen via deze regeling een tegemoetkoming aanvragen om de lonen door te kunnen betalen, zowel voor vaste arbeidskrachten als voor flexibele arbeidskrachten. Op termijn kunnen de aanvragen bij het UWV ingediend worden. Momenteel werken zij nog aan de uitvoering. 

Het NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting. Bij een reeds verkregen toekenning voor wtv blijf de vergunning van kracht. Lopende aanvragen voor wtv gaan automatisch over in de nieuwe tijdelijke NOW. 

Versoepeling uitstel van belastingbetalingen en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De Belastingdienst geeft aan dat uitstel van betaling aangevraagd kan worden via een brief waarin u om uitstel vraagt en u uitlegt hoe u in betalingsproblemen bent gekomen. 

Een wijziging van inkomstenbelasting kan gewijzigd worden via Mijn Belastingdienst. Lees de volledige informatie op de website van de Belastingdienst.nl 

Borgstellingkrediet Landbouw verruimd

Deze regeling is verruimd, zodat getroffen land- en tuinbouwbedrijven gefinancierd kunnen blijven worden. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Om in aanmerking te komen dienen bedrijven contact op te nemen met hun bank. Op de website van RVO is meer informatie te vinden over de borgstelling.

 

Informatie

  1. Nieuwsbericht kabinet Noodpakket banen en economie
  2. Kamerbrief over noodpakket banen en economie
  3. Vraag en antwoord Tijdelijke NOW
  4. Website UWV
  5. Website Belastingdienst
  6. Website RVO
 
 

Inloggen op de ledenportal