Vogelgriepuitbraak okt 2020 Altforst

Landelijke ingestelde maatregelen n.a.v. vogelgriepuitbraak Altforst oktober 2020

Aangezien er sprake is van een hoog pathogene vogelgriepvariant en om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen is een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld (23 okt 2020). De ophokplicht geldt voor commerciële pluimveebedrijven en de afschermplicht voor houders van risicosoorten (o.a. watervogels). 

Daarnaast is een bezoekersregeling en een registratieplicht ingesteld wat inhoudt dat de toegang tot bedrijven waar gevogelte aanwezig is, of waar normaliter vogels worden gehouden, voor bezoekers verboden is. Alleen bepaalde categorie personen (zoals dierenartsen of medische hulpverlening e.d.) of personeel hebben wel toegang tot de stallen zover dit noodzakelijk is. De bezoekers dienen zich te houden aan het bezoekersprotocol en moeten zich registreren. 

Naast hygiëneregels voor bezoekers aan stallen gelden er ook maatregelen voor erfbetreders. De pluimveebedrijven zijn verplicht de erfgrenzen duidelijk zichtbaar te markeren. Bezoekers aan het erf mogen het erf alleen betreden indien zij voldoen aan het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven. Chauffeurs die eieren ophalen van het pluimveebedrijf dienen zich te houden aan dit protocol. 

Maatregelen Beschermings- en Toezichtgebied Altforst
 
In Kamperveen (gemeente Kampen) is op woensdag 28 oktober bij  bedrijf met vleeskuikenouderdieren een hoog pathogene H5 vogelgriepvirus vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Landelijke maatregelen

BT gebied

Hygiene protocollen

 
 

Inloggen op de ledenportal