Collectieve zorgverzekering 2022

Anevei heeft in het kader van de cao afspraken gemaakt met Menzis en Nationale Nederlanden over het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. Via Anevei kunt u als werkgever en werknemer profiteren van premiekorting en andere voordelen door gebruik te maken van de collectiviteitscode (vul deze in bij de premieberekening). Alle informatie over de voordelen van een collectiviteit lees je terug op de websites van Menzis en Nationale Nederlanden.

Kort de voordelen van de collectieve zorgverzekering

√ wachtlijstbemiddeling

√ premiekorting bij basisverzekering, aanvullende verzekering en tandverzekering

√ korting bij kwartaal-, halfjaar of jaarbetaling premie

√ flexibele datum premiebetaling

√ informatie beschikbaar in Nederlands en Engels

kijk voor meer informatie op de websites van 

    

 

 

Menzis - collectiviteitscode 59127

 1. Premie berekenen 2022
 2. Premieblad 2022
 3. Flyer 2022
 4. Vergoedingenwijzer Menzis 2022
 5. Vergoedingenwijzer Collectief Aanvullend 2022
 6. Vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 22
 7. Premieblad wereldwijdpolis 2022
 8. Verzekeringsvoorwaarden wereldwijdpolis 2022
 9. Overzicht hulpmiddelen wererdwijdpolis 2022
 10. Bepaling hulpmiddelen wereldwijdpolis 2022

​​English version - collectivity code 59127

 1. Flyer 2022

Nationale Nederlanden - collectiviteitscode 70197

 1. Pakketvergelijker 2022 
 2. Vergoedingsoverzicht 2022 
 3. Voorwaarden zorgverzekering combinatie 2022 
 4. Link naar andere documenten

​English version - collectivity code 70197

 1. Package comparer 2022
 2. Brochure Nationale-Nederlanden 2022 
 3. Other documents
 
 

Inloggen op de ledenportal