Branchevereniging Anevei

De Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten is de brancheorganisatie voor de groothandel in eieren en eiproducten in Nederland en vertegenwoordigt sinds 1951 de belangen van haar leden. Aangesloten leden zijn onder meer verzamelaars, pakstations, grossiers, eiproductfabrikanten en handelaren. 

Anevei is zowel op nationaal als op internationaal niveau actief en werkt nauw samen met de branchevereniging EUWEP, de Europese belangenbehartiger van handelaren in eieren en eiproducten. 

Momenteel zijn 38 bedrijven aangesloten bij Anevei. Onze leden produceren, verzamelen, sorteren, verpakken en verhandelen eieren of verwerken ze tot eiproduct. Gezamenlijk verwerken en verhandelen zij 80 procent van de eieren in Nederland. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 90 procent van de totale werkgelegenheid in de eiersector. Na de eiersector gaan de eieren naar de supermarkten of horeca en de eiproducten worden grotendeels verwerkt in andere consumptieproducten. 

Meer informatie over de sector

 

Persbericht
 
Ledenvergadering benoemt Werner Buck als nieuwe voorzitter Anevei
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Anevei van 1 juni jongstleden is de heer Werner Buck benoemd tot voorzitter van Anevei per 1 juli. Hij volgt Hubert Andela op, die sinds 2014 voorzitter is.
Werner Buck heeft een ruime bestuurlijke ervaring in de Zuivelsector. Hij heeft in zijn werkzame leven diverse functies bekleed op de Ministeries van LNV en Economische zaken, werkte bij de Productschappen Vee en Vlees en de Nederlandse Zuivel Organisatie. Daarna heeft hij een groot aantal jaren voor Friesland Campina gewerkt, als directeur coöperatie-zaken en public affairs. Tenslotte was hij bestuurslid van onder andere COKZ, Duurzame Zuivelketen, Louis Bolk Instituut en Stichting weidegang. Namens de zuivelsector was hij de afgelopen jaren nauw betrokken bij de klimaattafel.
Anevei heeft met de heer Buck een goede opvolger van de heer Andela gevonden en gaat met vertrouwen de toekomst te gemoed.
De heer Andela heeft inmiddels een nieuwe functie aanvaard als directeur ZuivelNL. De heer Buck wordt per 1 juli a.s. voorzitter van Anevei en hij is benoemd tot en met december 2023.

Agenda

21-09-21 AVINED/OVONED
12-10-21 Anevei Bestuur
18-11-21 Anevei ALV

 

Laatste nieuws

 
 

Inloggen op de ledenportal