EEPTA

The European Egg Packers and Traders Association is de organisatie voor nationale verenigingen van eierhandelaren en pakstations binnen de Europese Unie. Het doel van EEPTA is om de rechten van haar leden te beschermen en te verdedigen door: 

  • samenwerking met en tussen leden te versterken en door het onderhouden van contacten met andere organisaties;
  • bestudering van specifieke handelsproblemen en het vinden van gezamenlijke oplossingen;
  • belangen van de leden te vertegenwoordigen bij autoriteiten en instellingen, zoals de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europees Parlement en andere organisaties.

EEPTA komt drie maal per jaar bijeen om actuele zaken in de eierhandel te bespreken. 

terug

Contactgegevens

EEPTA secretariat
Axelborg, Axeltorv 3, Dk-1609
Copenhagen V, Denmark
 
+45 2724 5691
 
 

Inloggen op de ledenportal