Hygiënecode eieren

De hygiënecode eieren geeft invulling aan de wettelijke vereisten rondom hygiëne en voedselveiligheid dat gebaseerd is op de HACCP. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de door hen voortgebrachte producten. 

De huidige hygiënecode eieren voor pakstations, verzamelaars en grossiers is opgesteld in nauw overleg tussen de opgeheven Productschappen en COKZ en is goedgekeurd door het ROW (Regulier Overleg Warenwet) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Momenteel wordt de huidige hygiënecode herzien in samenspraak met COKZ, NVWA en Anevei namens het bedrijfsleven. In de loop der tijd zal deze opnieuw worden aangeboden aan het ROW en ter goedkeuring aan het ministerie van VWS.    

terug

Documenten

Hygiënecode eieren versie 2013
Hygiënecode eieren versie 2002
 
 

Inloggen op de ledenportal