CAO

Anevei heeft samen met CNV Vakmensen en RMU Werknemers een nieuw cao-akkoord voor de eierhandel en eiverwerking afgesloten met een looptijd van 2 jaar voor de periode 2021 en 2022. Aan de hand van het onderhandelingsresultaat wordt de cao-tekst herzien.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besluit tot algemeenverbindendverklaring (AVV) van de ingediende cao-tekst gepubliceerd in de Staatscourant van 4 mei 2021. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023 en heeft geen terugwerkende kracht.

De cao-tekst is sinds 5 mei bindend voor Anevei leden en niet-leden. Voor Anevei leden was de tekst al eerder bindend en het advies voor de rest van de sector was om de cao-tekst te volgen.

De salarissen worden per 1 januari 2021 en per 1 januari 2022 verhoogd met 1,5%. Het WML per 1 juli 2021 is gepubliceerd. De salarisschalen in functiegroep I voor de leeftijden 19,20 en 21-jarigen zijn gelijk getrokken aan het WML. 

Cao-boekjes bestellen

U kunt cao-boekjes via deze link aanvragen. Bij genoeg aanvragen zullen er boekjes worden gedrukt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

De huidige cao-periode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard. In de Staatscourant van 4 mei 2021 is dit gepubliceerd. De CAO geldt voor de gehele eiersector.

Oudere cao's 

Oudere versies van de cao zijn via het secretariaat van de Sociale Commissie op te vragen.  

CAO Salarisberichten

 1. Salarissen per 1 juli 2021
 2. Salarissen per 1 januari 2021
 3. Salarissen per 1 januari 2020
 4. Salarissen per 1 juli 2019
 5. Salarissen per 1 februari 2019
 6. Salarissen per 1 januari 2019
 7. Salarissen per 1 juli 2018
 8. Salarissen per 1 januari 2018
 9. Salarissen per 1 juli 2017
 10. Salarisbericht 1 januari 2017
 11. Salarisbericht 6 juni 2016
 12. Salarissen per 1 januari 2016
 13. Salarissen per 1 juli 2015
 14. Salarissen per 1 januari 2015
 15. Salarissen per 1 juli 2014
 16. Salarissen per 1 januari 2014 
 17. Salarissen per 1 juli 2013
 18. Salarissen per 1 januari 2013

Cao-tekst

 
 

Inloggen op de ledenportal