CAO

Anevei heeft samen met CNV Vakmensen een nieuw cao-akkoord voor de eierhandel en eiverwerking afgesloten met een looptijd van 2 jaar voor de periode 2019 en 2020. Begin januari 2019 zijn ze tot een overeenkomst gekomen, maar de cao tekst wordt momenteel herzien naar aanleiding van het nieuw akkoord. Daarnaast zal de tekst aangepast worden bij wettelijke wijzigingen en daar waar verduidelijking nodig is. Na aanpassing zal de tekst ter AVV worden aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

U kunt wel alvast cao-boekjes via deze link aanvragen. Bij genoeg aanvragen zullen er boekjes worden gedrukt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

De salarissen worden per 1 februari 2019 minimaal met 2% (zie salaristabel voor de nieuwe inschaling) en per 1 januari 2020 worden de salarissen met 2,25% verhoogd. Voor chauffeurs is een nieuwe salarisschaal ontwikkeld (schaal C).  

Werknemers die langer in dienst zijn mogen aanspraak maken op een EVC-traject om hun vakkennis te laten vastleggen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard. In de Staatscourant van 5 januari 2018 is dit gepubliceerd. De cao geldt voor de gehele eiersector. 

De oude cao was AVV verklaard voor de periode 2010 - 2012. Dit werd op 3 maart 2011 besloten. Oudere versies van de cao zijn via het secretariaat van de Sociale Commissie op te vragen.   

CAO Salarisberichten

 1. Salarissen per 1 juli 2019
 2. Salarissen per 1 februari 2019
 3. Salarissen per 1 januari 2019
 4. Salarissen per 1 juli 2018
 5. Salarissen per 1 januari 2018
 6. Salarissen per 1 juli 2017
 7. Salarisbericht 1 januari 2017
 8. Salarisbericht 6 juni 2016
 9. Salarissen per 1 januari 2016
 10. Salarissen per 1 juli 2015
 11. Salarissen per 1 januari 2015
 12. Salarissen per 1 juli 2014
 13. Salarissen per 1 januari 2014 
 14. Salarissen per 1 juli 2013
 15. Salarissen per 1 januari 2013

Cao-tekst

 
 

Inloggen op de ledenportal