CAO

Anevei heeft samen met CNV Vakmensen en RMU Werknemers een nieuw cao-akkoord voor de eierhandel en eiverwerking afgesloten met een looptijd van 2 jaar voor de periode 2021 en 2022. Aan de hand van het onderhandelingsresultaat wordt de cao-tekst herzien.

De Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao-tekst goedgekeurd en een KVO (kennisgeving van ontvangst) afgegeven. De cao-tekst is hierdoor officieel bindend voor Anevei leden. De aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is ingediend. Momenteel is het advies voor de rest van de sector om de cao-tekst te volgen.

De salarissen worden per 1 januari 2021 en per 1 januari 2022 verhoogd met 1,5%. 

U kunt cao-boekjes via deze link aanvragen. Bij genoeg aanvragen zullen er boekjes worden gedrukt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

De huidige cao-periode loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard. In de Staatscourant van 30 maart 2020 is dit gepubliceert. De CAO geldt voor de gehele eiersector.

Oudere cao's 

De oude cao was AVV verklaard voor de periode 2017-2018. Dit werd op 5 januari 2018 besloten. Oudere versies van de cao zijn via het secretariaat van de Sociale Commissie op te vragen.  

CAO Salarisberichten

 1. Salarissen per 1 januari 2021
 2. Salarissen per 1 januari 2020
 3. Salarissen per 1 juli 2019
 4. Salarissen per 1 februari 2019
 5. Salarissen per 1 januari 2019
 6. Salarissen per 1 juli 2018
 7. Salarissen per 1 januari 2018
 8. Salarissen per 1 juli 2017
 9. Salarisbericht 1 januari 2017
 10. Salarisbericht 6 juni 2016
 11. Salarissen per 1 januari 2016
 12. Salarissen per 1 juli 2015
 13. Salarissen per 1 januari 2015
 14. Salarissen per 1 juli 2014
 15. Salarissen per 1 januari 2014 
 16. Salarissen per 1 juli 2013
 17. Salarissen per 1 januari 2013

Cao-tekst

 
 

Inloggen op de ledenportal