CAO

Anevei heeft samen met CNV Vakmensen een nieuw cao-akkoord voor de eierhandel en eiverwerking afgesloten met een looptijd van 2 jaar voor de periode 2017 en 2018. In eind 2016 waren ze al tot een overeenkomst gekomen, maar de cao tekst is pas geleden kort gesloten. In dit persbericht leest u meer over het bereikte akkoord.

De cao-boekjes kunt u via deze link aanvragen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

De salarissen worden twee maal met 1,25% verhoogd (per 1 januari 2017 en 1 januari 2018) en kunnen t.z.t. bijgesteld worden aan het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als dit het geval is dan zal dit vermeld worden op de Anevei-website. 

Werknemers die langer in dienst zijn mogen aanspraak maken op een EVC-traject om hun vakkennis te laten vastleggen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard. In de Staatscourant van 5 januari 2018 is dit gepubliceerd. De cao geldt voor de gehele eiersector. 

De oude cao was AVV verklaard voor de periode 2010 - 2012. Dit werd op 3 maart 2011 besloten. Oudere versies van de cao zijn via het secretariaat van de Sociale Commissie op te vragen.   

De cao voor de 55-plus regeling voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie is tevens per 30 juni 2012 geëindigd.  

CAO Salarisberichten

 1. Salarissen per 1 juli 2018
 2. Salarissen per 1 januari 2018
 3. Salarissen per 1 juli 2017
 4. Salarisbericht 1 januari 2017
 5. Salarisbericht 6 juni 2016
 6. Salarissen per 1 januari 2016
 7. Salarissen per 1 juli 2015
 8. Salarissen per 1 januari 2015
 9. Salarissen per 1 juli 2014
 10. Salarissen per 1 januari 2014 
 11. Salarissen per 1 juli 2013
 12. Salarissen per 1 januari 2013

Cao-tekst

 
 

Inloggen op de ledenportal