Arbocatalogus Eieren en Eiproducten

Sinds de wijziging van de Arbowetgeving per 1 januari 2007 zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor het invullen van het arbobeleid. De overheid heeft door middel van subsidies gestimuleerd dat de uitwerking van het beleid werd vastgelegd in een arbocatalogus. Een arbocatalogus is een oplossingsboek waarin werkgevers en werknemers afspraken vastleggen voor een branche, bedrijf of organisatie over hoe men voldoet en invulling geeft aan de eisen van de regelgeving voor arbeidsomstandigheden.
 
Voor de eiersector is door de Sociale partners FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en Anevei een arbocatalogus opgezet. In deze arbocatalogus komen de onderwerpen fysieke belasting, (machine-) veiligheid en beeldschermwerk uitgebreid aan bod. 
 
 
 
 
De arbocatalogus is verlengd. De inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stemt in met een verlenging van de arbocatalogus tot en met 9 maart 2018. 

CAO Salarisberichten

  1. Salarissen per 1 januari 2016
  2. Salarissen per 1 juli 2015
  3. Salarissen per 1 januari 2015
  4. Salarissen per 1 juli 2014
  5. Salarissen per 1 januari 2014 
  6. Salarissen per 1 juli 2013
  7. Salarissen per 1 januari 2013
 
 

Inloggen op de ledenportal