Vogelgriep

Vogelgriepuitbraken komen helaas met enige regelmaat voor. Wilde vogels vormen het reservoir van vogelgriepvirussen. Verspreiding van het virus vindt plaats via mest, water, lucht en pluimvee. Als er vogelgriep uitbreekt neemt het ministerie van Economische Zaken maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Beleidsdraaiboek vogelgriep

In het beleidsdraaiboek aviaire influenza staan maatregelen beschreven met als uitgangspunt de bestrijdingsrichtlijn van de Europese Unie (2005/94/EEG) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De maatregelen in het draaiboek gaan op diverse punten verder dan de minimale maatregelen die de EU-wetgeving voorschrijft. Ten tijde van een uitbraak is het beleidsdraaiboek een richtlijn om maatregelen in te stellen. Bij elke uitbraak worden de maatregelen afgestemd om verdere verspreiding te voorkomen. 

Als uit onderzoek blijkt dat er vogelgriep heerst op een bedrijf, start het ministerie van Economische Zaken met de bestrijding. De dieren op het bedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zij stellen een onderzoek naar de herkomst en mogelijke verspreidingsroute van het virus. In een zone rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod tegen verspreiding van het virus. 

Andere schakels in de eierketen dan het pluimveebedrijf kunnen hierdoor te maken krijgen met de ingestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het niet toestaan van eieren ophalen van bedrijven die in de zone liggen of extra hygiënemaatregelen. Landen buiten Europa kunnen bovendien beperkingen opleggen aan Nederland of een gebied waar een vogelgriepuitbraak is vastgesteld. Het exporteren van eieren is dan voor een bepaalde periode niet mogelijk. 

Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven

Bezoekers aan het erf mogen het erf alleen betreden indien zij voldoen aan het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven. Chauffers die eieren ophalen van het pluimveebedrijf dienen zich te houden aan dit protocol.

Bij een nieuwe uitbraak wordt het hygiëneprotocol door de NVWA herzien en afgesteld op de ingestelde maatregelen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Na goedkeuring van de NVWA wordt het goedkeurde protocol naar de leden gestuurd. De protocollen zijn altijd een concept tot dat deze weer is goedgekeurd door NVWA bij een nieuwe uitbraak. 

Samenvatting hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven (eieren, trays, pallets en rolcontainers)

Chauffeurs van pakstationhouders en eiproductfabrikanten reinigen en ontsmetten zowel bij het betreden als bij het verlaten van het pluimvee-erf de volgende onderdelen:

 • de banden en de wielkasten van de vrachtauto
 • de wielen van de palletwagen of rolcontainers
 • de treeplank
 • de laadklep
 • kabels of andere onderdelen die in contact komen met potentieel besmet materiaal of grond
 • einde werkdag de cabineruimte (cabinemat, pedalen, stuurwiel e.d.)

Bij geen automatische reinigingsinstallatie op de vrachtwagen, dan moeten de onderdelen d.m.v. bijvoorbeeld een hogedrukspuit worden gereinigd en ontsmet.

​Overige hygiënemaatregelen vervoersmiddel

 • transport van eieren vanaf meerdere pluimveehouderijen achtereenvolgens bezoeken is toegestaan mits na afloop van iedere rit het vervoersmiddel aan de buitenzijde gereinigd en ontsmet wordt bij de dichtsbijzijnde (geregistreerde) wasstraat.
 • na het uitladen van de eieren op het pakstation/bij de eiproductenfabrikant dient de laadruimte eveneens te worden gereinigd (optisch schoon) en ontsmet.
 Hygiënemaatregelen chauffeurs
Chauffeurs begeven zich uitsluitend in het eieropslaglokaal, houden afstand van de dierverblijfplaatsen (ook met het vervoersmiddel) en komen niet in het dierverblijf. Chauffeurs dragen bij het verlaten van de wagen en tijdens het bedrijfsbezoek:
 • schone en goed reinigbare schoeisel 
 • schone plastic overschoenen
 • wegwerpkleding

Bij het afleveren van alleen trays, pallets en rolcontainers wordt het bedrijfsgedeelte niet betreden, tenzij dit gelijktijdig plaatsvindt met het ophalen van de eieren.

 • nieuwe pulptrays of gewassen en ontsmette plastic trays, pallets en rolcontainers worden aan de openbare weg gelost

Na afloop van de werkzaamheden doet de chauffeur:

 • zijn handen wassen met desinfecterende zeep
 • ontsmet zijn schoeisel
 • deponeert de wegwerpkleding en evt. gedragen wegwerpschoeisel in afvalemmer pluimveehouder
 • erf verlaten
 • wegwerpkleding en overschoenen verwisselen bij een tweede laadplaats op hetzelfde bedrijf en bij het verplaatsen van de wagen op het bedrijf. 

Meer informatie over (recente) vogelgriepuitbraken

 

terug

Algemeen

 1. Draaiboek Aviaire Influenza, versie 2.0
 2. Europese Richtlijn bestrijding vogelgriep

 Hygiëne- en transportmaatregelen

 1. Hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven
 2. CONCEPT hygiëneprotocol transport van eieren, trays, pallets en rolcontainers
 3. Lijst van toegestane ontsmettingsmiddelen
 4. Lijst van erkende wasplaatsen

Links

 1. Rijksoverheid dierziekten
 2. Gezondheidsdienst voor Dieren
 3. Centraal Veterinair Instituut
 4. AVINED - Factsheet Aanpak van vogelgriep
 
 

Inloggen op de ledenportal