Vereniging

De Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten is de belangenbehartiger voor de groothandel in eieren en eiproducten, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De leden bepalen samen in de algemene ledenvergadering hoe ontwikkelingen in de sector en de maatschappij van invloed zijn op de doelstellingen van Anevei. Om de belangen te behartigen is Anevei in diverse advies- en overlegorganen vertegenwoordigd.

De algemene ledenvergadering vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Via de algemene ledenvergadering hebben leden inspraak op besluiten die het voortbestaan en de organisatie van de vereniging bepalen, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van het bestuur en de financiën. 

Het bestuur vergadert meestal een week voorafgaand aan het AVINED/OVONED bestuursvergadering, wat neerkomt op ongeveer vijf keer per jaar. 

 

Meer informatie over secretariaat Anevei 

Meer informatie over vertegenwoordiging in diverse gremia

Bestuur
Voorzitter W.S.J.M Buck
 
R.H.M van Beek (Plv. P. Boon)
R. van Zetten
J.A.M van Loon
H.C.L. van Hamersveld
M. Lemmers
R. Stuiver
T. Gielen
 
Secretariaat
Secretaris C.L. Hagen
A. Leemans
J.W. Keur
F.P. Muijs
 
 
 

Inloggen op de ledenportal