Secretariaat

Het secretariaat van Anevei wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, een beleidsmedewerker en een secretarieel medewerker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en hebben zij zicht op belangrijke zaken van de vereniging als: 
Algemene taken
 • Opstellen en verzenden agenda's voor bestuurs- en ledenvergaderingen van Anevei en VNE
 • Verslag leggen van vergaderingen, opstellen en bewaken van actiepuntenlijst
 • Aanleveren van marktinformatie voor NOP notering
 • Actueel houden website 
 • Bijhouden archief 
Financiële taken
 • Opstellen, versturen en bewaken van betalingsnota's en contributiebijdragen
 • Opstellen begroting, balans en rekening van baten en lasten
 • Doen van betalingen
Informerende taken
 • Toezenden aan/informeren van leden over actuele ontwikkelingen
 • Nieuwsberichten plaatsen bij laatste nieuws
 • Infobulletins versturen 
 • Nieuwsbrieven opstellen en versturen
Communnicatieve taken
 • Contact onderhouden met leden
 • Media te woord staan
 • Contact onderhouden met stakeholders
Arbeid gerelateerde taken
 • Secretariaat van Sociale Commissie
 • Sociale aangelegenheden als Cao, VUT en pensioen bijwonen
 • Beheer arbocatalogus

terug

Bestuur
Voorzitter W.S.J.M. Buck
 
R.H.M van Beek (Plv. P. Boon)
R. van Zetten
J.A.M van Loon
H.C.L. van Hamersveld (Plv. J. van Hamersveld)
M. Lemmers
R. Stuiver
J. van Esch (Plv. T. Gielen)
 
Secretariaat
Secretaris C.L. Hagen
A. Leemans
J.W. Keur
F.P. Muijs
 
 

Inloggen op de ledenportal