Opleidingen

Momenteel ligt de aandacht niet op het aanbieden van opleidingsmogelijkheden. In het verleden is hier wel aandacht aan besteed, onderstaand staan de verschillende mogelijkheden van andere opleidingsaanbieders. 

CICEI

De Europese organisatie voor Eierhandelaren heeft bijgedragen aan een Europees project CICEI met als motto: "Creating an Innovative and Competitive Egg Industry".

CICEI heeft onder andere een e-learling system ontwikkeld voor de werknemers van pakstations en eiproductenindustrie en ten bate van de marketing van eieren. Het doel is dat de sector zich op een innovatieve manier blijft ontwikkelen in overeenstemming met wettelijke en handelsbepalingen. 

VAPRO

In het verleden is door de VAPRO de cursus operator in de eiproductenindustrie ontwikkeld. Deze opleiding wordt inmiddels niet meer aangeboden door VAPRO, maar de cursusmap is nog beschikbaar op het secretariaat. Voor bedrijven die zelf een intern opleidingstraject willen starten is deze map opvraagbaar bij het secretariaat

Scholingsconsulente

Voor primaire bedrijven in de pluimveesector is er een scholingsconsulten aangesteld. De scholingsconsulent kijkt samen met de ondernemer waar ze met hun bedrijf over vijf jaar willen staan, wat daar voor nodig is en wat dat vraagt van de ondernemer en de medewerkers op het bedrijf. Scholing is dan vaak een belangrijk middel om bedrijfsdoelstellingen te halen of bedrijfsmatige knelpunten op te lossen. Meer informatie is te vinden op de website van agrinetwerken.nl

PTC+

PTC+ ondersteunt de ontwikkeling van (jong) professionals en bedrijfsorganisaties en biedt verschillende diensten aan, zoals ontwikkeltrajecten, trainingen, bedrijfsopleidingsplannen en praktijkassessments. Alles kan op maat worden samengesteld en worden afgestemd op individuele wensen van de klant. PTC+ adviseert, analyseert en coacht vanuit de bedrijfscontext. 

EVC-traject (cao-akkoord 2019-2020)

Werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid aan om EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) te volgen. Dit traject wordt aangeboden aan werknemers die:

  • geen diploma of certificaat op MBO II-niveau of hoger bezitten
  • minimaal 5 jaar in dienst zijn bij een werkgever in de eierbranche
  • een contract voor onbepaalde tijd hebben

De werkgever zal bij het volgen van dit traject door de werknemer de kosten betalen. Er volgt een pro rato terugbetalingsverplichting voor de werknemer als de dienstbetrekking voortijdig wordt beëindigd (termijn van 36 maanden).  

Agenda

15-09-24 IEC - Leadership Conference
24-09-24 Anevei Bestuur
27-09-24 AVINED / OVONED

 

Laatste nieuws

 
 

Inloggen op de ledenportal