Boerderij: Ontheffing voor vervoer broedeieren

04-01-2017
Vermeerderingsbedrijven in beschermings- en toezichts (BT-) gebieden kunnen sinds dinsdag ontheffing krijgen om broedeieren naar broederijen te laten vervoeren.

Aan dit vervoer zijn strikte voorwaarden verboden. Zo moet door middel van een negatieve PCR-uitslag van maximaal een week oud zijn aangetoond dat het vermeerderingsbedrijf vogelgriepvrij is. Verder moeten de vervoerde broedeieren minimaal vier dagen oud zijn, moet het vervoer één-op-één plaatshebben van vermeerderingsbedrijf naar een aangewezen broederij buiten het BT-gebied en moet een hygiëneprotocol worden gevolgd.

Voor elk transport aparte ontheffing aanvragen

Er komt geen algemene ontheffingsregeling, maar voor elke broedeitransport moet apart ontheffing worden aangevraagd bij keuringsorganisatie NVWA, net zoals dat voor transport van eendagskuikens vanuit de broederijen in BT-gebieden moet gebeuren.

Volgens de maatregelen die gelden voor de BT-gebieden, is vervoer van broedeieren verboden. Op dit verbod was al wel ontheffing mogelijk, maar dan alleen voor transport naar de eiproductenindustrie. Dit betekent een forse inkomstenderving voor de pluimveehouder, want een broedei is 16 cent of meer waard, terwijl eenzelfde ei bij de industrie 3 tot 4 cent oplevert.

In eerdere AI-perioden, zoals in 2003, zorgde het verbod op vervoer van broedeieren voor knelpunten in de vermeerderingssector.

Lees meer over vogelgriep in het dossier
 
 
 

Inloggen op de ledenportal