Pluimveeweb: Nieuwe eisen Milieukeur Ei

15-02-2017

Leghennenhouders die produceren volgens het keurmerk Milieukeur Ei, moeten aan nieuwe eisen voldoen. Voor leghennenhouders die al volgens dit keurmerk produceren gelden de eisen vanaf 1 mei februari 2017, voor nieuwkomers zijn de eisen vanaf 1 februari 2017 van kracht.

Nieuwe en aangepaste eisen zijn onder meer:

  • Er wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen bij emissiereducerende systemen en (eventuele) nageschakelde technieken voor mestdroging.
  • De normen voor energieverbruik en mineralenexcreties zijn aangepast op basis van de ontwikkelingen in de sector.
  • Er is een koppeling gemaakt tussen de reductie van fijnstof en het energieverbruik op het bedrijf. Bij een reductie van fijnstof verdergaand dan de Milieukeur norm, mag per % lagere fijnstofemissie 1% meer energie worden verbruikt.
  • De eis vervalt dat de mest op het bedrijf wordt ingedroogd tot gemiddeld 75% droge stof.
  • Er zijn eisen gesteld aan de verstrekking van maagkiezel en grit.
  • Voor de uitgelegde leghennen geldt een maximale transportduur van 6 uur.
  • Er zijn nieuwe keuzemaatregelen opgenomen waarmee punten kunnen worden verdiend. Dit betreft het gebruik van duurzamere verpakkingsmaterialen, inzicht krijgen in de feedprint (CO2 footprint van het pluimveevoer), verduurzamen van de voer-, mest- en/of eiertransporten, verkorten van de transportduur van levende leghennen tot 4 uur en gebruik maken van klimaatgestuurde transportwagens.

Klein concept

Slechts drie leghennenhouders, die over een Rondeelstal beschikken, produceren momenteel volgens het Milieukeur keurmerk. Het gaat om Brandsen Rondeel in Barneveld, Derks Rondeel in Beuningen (Gld.), Berkhoeve in het Brabantse Wintelre. Ook bij zorgboerderij Wienes werken ze volgens het keurmerk. „Zij produceren samen ongeveer 36 miljoen eieren per jaar”, zegt Annika de Ridder van SMK.

Zie voor meer informatie het Certificatieschema Milieukeur Ei op de site van SMK.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal