NieuweOogst: Boer betaalt aanvullende NVWA-inspectie

20-02-2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) brengt vanaf 1 maart 2017 de kosten van aanvullende, officiële controles voor diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid in rekening bij de gecontroleerde veehouder.

Aanvullende officiële controles zijn controles die de NVWA uitvoert omdat er op het bedrijf eerder een overtreding is geconstateerd of omdat de NVWA een sterk vermoeden heeft dat de ondernemer de wet niet naleeft. Het kan gaan om een herinspectie, aanvullende inspectie of herbemonstering.

Reguliere inspecties van de NVWA worden niet in rekening gebracht. Als tijdens de reguliere inspectie blijkt dat de veehouder zich aan de regels houdt, is een aanvullende controle niet nodig en hoeft de veehouder niet te betalen voor het toezicht.

Start
De NVWA start op 1 maart met het in rekening brengen van hercontroles. Dat betekent dat er voor herinspectie betaald moet worden als de eerste inspectie en de daarop volgende herinspectie na 1 maart 2017 gehouden zijn. Het bedrag dat de NVWA in rekening brengt voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief en een bedrag per kwartier.

Dat bedrag nodig is voor het uitvoeren van de aanvullende controle. De tarieven zijn door het ministerie van Economische Zaken vastgelegd in de Regeling NVWA-tarieven.

Veroorzaker betaalt
Het in rekening brengen van aanvullende, officiële controles is voorgeschreven in Europese regelgeving. Dit voorschrift sluit aan bij het 'de veroorzaker betaalt'-beginsel: Als het aantoonbaar noodzakelijk is voor de overheid om bij een (rechts)persoon meer dan regulier toezicht en handhaving toe te passen, wordt het als redelijk gezien om de kosten hiervoor aan die (rechts)persoon door te berekenen.

Aanvullende, officiële controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie. Sinds 1 mei 2016 worden herinspecties op het terrein van diergeneesmiddelen al in rekening gebracht bij de veehouder. Bijvoorbeeld omdat op het slachthuis blijkt dat het Voedselketen Informatieformulier (VKI) onjuist is ingevuld.

 
 

Inloggen op de ledenportal