Pluimveeweb: Anevei vindt situatie voor vrije uitloop eieren zeer ernstig

22-02-2017

Anevei, vereniging voor eierhandelaren en eiproductfabrikanten, maakt zich grote zorgen over de korte en lange termijn gevolgen dat eieren van Nederlandse vrije uitloop hennen tijdelijk scharrelei genoemd moeten worden. De Europese Commissie had de afgelopen weken tot een consumentvriendelijke oplossing moeten besluiten. Nu een Brussels besluit uitblijft, moet de ophokplicht zo snel mogelijk worden opgeheven, vindt Anevei.

Anevei heeft het bericht gezien van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) over vermeende extra handelsmarges bij supermarkten of eier-pakstations, op eieren van vrije uitloophennen die vanwege een ophokplicht binnen moeten zitten. De overheid heeft die ophokplicht ingesteld als beschermingsmaatregel tegen de vogelgriep die in Europa voorkomt. 

Als vereniging beschikt Anevei niet over informatie over handelsafspraken die door individuele bedrijven worden gemaakt binnen hun handelsketen. Een afgewogen oordeel geven over de voorbeelden waarop de NVP hun verhaal baseert, is daarom niet mogelijk.  

Gezamenlijke afspraken niet toegestaan
Anevei heeft in de aanloop naar februari, net als de vereniging van supermarkten (CBL), van de overheid te horen gekregen dat er twee verpakkingsmogelijkheden zijn voor de vrije uitloopeieren die voor de wet tijdelijk scharrelei genoemd moeten worden. In een doos voor scharreleieren of in een doos voor vrije uitloopeieren waarop duidelijk staat vermeld dat het gaat om eieren die tijdelijk scharrelei zijn. 

Iedere supermarkt, of keten van supermarkten heeft hierin een eigen keuze gemaakt. Centrale afspraken over het handhaven van prijzen voor vrije uitloopeieren voor alle schakels van de handelsketen, tot en met het supermarktschap, zijn niet mogelijk gelet op mededingingsregels. Ook niet in deze uitzonderlijke omstandigheden helaas.  

Schade voor alle soorten eieren
Het bericht van NVP illustreert de grote zorgen die Anevei heeft.„De bedrijven die actief zijn in het marktsegment voor vrije uitloopeieren, ondervinden dagelijks grote schade. Gemaakte afspraken over levering door pluimveehouders en pakstations aan supermarkten en levensmiddelenfabrikanten kunnen niet worden nagekomen”, zegt Anevei voorzitter Hubert Andela. 

Die afnemers hebben volgens Andela in afnemende mate begrip voor de situatie, omdat Nederland het enige land in Europa is dat in z’n geheel op slot zit: „Deze uitzonderingspositie, voor een bedrijfstak die tweederde van hun producten exporteert, veroorzaakt ook op middellange en lange termijn schade”, zegt Andela.  

„Zelfs de twee andere belangrijke categorieën Nederlandse eieren, het scharrelei en biologische eieren gaan schade ondervinden. Supermarkten en levensmiddelenfabrikanten kopen namelijk vrijwel altijd de verschillende categorieën eieren bij één pakstation of eiproductenfabriek. Nu er aan afnemers nee moet worden verkocht als het gaat om vrije uitloopeieren, gaan afnemers voor hun totale pakket op zoek naar leveranciers buiten ons land.” 

Ophokplicht opheffen enige oplossing
Nederlandse pluimveehouders hebben de afgelopen jaren van harte ingespeeld op de wens van consumenten. Ze investeerden in huisvestingssystemen die kunnen rekenen op maatschappelijke sympathie. 

Het is volgens Anevei zuur dat juist het marktsegment van de vrije uitloopeieren nu de grootste schade ondervindt van de vogelgriep in Europa. Anevei roept daarom de Nederlandse overheid op om zo snel mogelijk de ophokplicht weer op te heffen. Desnoods eerst alleen in gebieden waar relatief weinig wilde watervogels voorkomen.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal